DISPOZIŢIA 182/06.04.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 06.04.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10243/06.04.2020;

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 11/17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Prevederile art. 3 și art. 10 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;

Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședința extraordinară din data de 06.04.2020, ora 14.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

  1. de către reprezentanții Comunei Mogoșoaia prin orice mijloace a datelor tuturor persoanelor aflate în stare de dificultate având domiciliul sau reședința pe raza localității, ca urmare a declarării stării de urgență la nivel național, în vederea acordării acestora unor ajutoare alimentare sau produse pentru a veni în sprijinul lor.
  2. alimentare sau produse persoanelor identificate la punctul 1.

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut