DISPOZIŢIA 165/28.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 28.03.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 9827/28.03.2020;

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 11/17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Prevederile art. 3 și art. 10 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședința extraordinară din data de 28.03.2020, ora 14:00, care va avea loc la sediul din Șoseaua București-Târgoviște, nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demarării dezinfecției prin pulverizare cu pompa ULV a substanței RELY+ON VIRKON având avizul Ministerul Sănătății nr. 4277BIO/02/12.24 a spațiilor comune și căilor de acces din următoarele clădiri de locuințe de pe raza comunei Mogoșoaia:

i. Șos. București-Târgoviște nr. 44: Bloc 1 scara A și B, Bloc 2 scara C și D, vila 1, vila 2 și vila 3;

ii. Șos. București-Târgoviște nr.176: Bloc M1, Bloc M2, Bloc M3;

iii. Str. Morii nr. 7B, toate cele 4 blocuri;

iv. Str. Nichita Stănescu nr. 72 cu bloc;

v.  Șos. București-Târgoviște nr. 219, un bloc;

vi. Șos. București-Târgoviște nr. 44B, două blocuri.

Art. 2 Se vor dezinfecta spațiile comune și căile de acces ale tuturor blocurilor proprietate privată de pe raza comunei Mogoşoaia la solicitarea administratorului acestora cu efectuarea unei programări prealabile la numărul de telefon 0730.588.445.

Art. 3 Stabilirea obligației în sarcina persoanelor care locuiesc în aceste clădiri de locuințe de a asigura accesul echipelor care efectuează dezinfecția și de a nu stânjeni sau împiedica realizarea acestor operațiuni.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut