DISPOZIŢIA 157/17.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 17.03.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9363/17.03.2020;

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea C.S.A.T. nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență;

Hotărârea nr. 11/13.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României aprobată prin Hotărârea nr. 9 din 14.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

Prevederile art. 3 și art. 10 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședința extraordinară din data de 17.03.2020, ora 16.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

Art. 1 Restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 persoane, realizate în spații închise.

Art. 2 Demararea spălării străzilor și trotuarelor de pe raza comunei Mogoșoaia cu hipoclorit de sodiu soluție min 12,5% clor activ (în diluție) conform avizului Ministerului Sănătății, Comisia Națională Pentru Produse Biocide nr. 1194BIO/02/12.19 pe perioada instituirii stării de urgență.

Art. 3 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut