DISPOZIŢIA 156/16.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 16.03.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9308/16.03.2020

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea C.S.A.T. nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii  stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență;

Prevederile art. 3 și art. 10 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară din data de 16.03.2020, ora 16.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

  1. Suspendare dezinfectare zilnică prin nebulizare și pulverizare cu substanțele RELY+ON VIRKON și INNOCID SD-ic 42 PROTECT cu efect în combaterea Covid-19 a tuturor celor patru locuri de joacă exterioare și închiderea accesului publicului în parcurile din Str. Valea Parcului nr. 1, Str. Islaz, Str. Intrarea Nouă și Șos. București-Târgoviște nr. 44 până la finalizarea stării de urgență pe teritoriul României.
  2. Mentinerea valabilității documentelor eliberate de Comuna Mogoșoaia care expiră pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României.
  3. Introducerea pentru cazurile în care este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilaterial al Comunei Mogoșoaia.
  4. Pe perioada stării de urgență, se vor lua la nivelul Primăriei Mogoșoaia măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
  5. Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.
Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut