DISPOZIŢIA 152/13.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 13.03.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9235/13.03.2020

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

Hotărârea nr. 9/10.03.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență, Grupul de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

Ordinul nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei; 

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară din data de 13.03.2020, ora 08.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

 1. Sistare activitate operatori economici care își desfășoară activitatea pe domeniul public al comunei Mogoșoaia până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/național.
 2. Recomandarea fermă adresată operatorilor economici privați, și anume restaurante, baruri, pariuri sportive, pizzerii, florării de pe raza comunei Mogoșoaia ce nu își desfășoară activitatea pe domeniul public al localității să își sisteze activitatea până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/național. Recomandarea nu este adresată farmaciilor, minimarketurilor și supermarketurilor.
 3. Magazinele cu suprafață dedicată clienților de sub 50 mp au obligația să primească maxim doi clienți în același timp în incintă, restul clienților fiind obligați să aștepte ordonat la coadă, în afara clădirii. Distanța maximă recomandată ferm de a fi păstrată, atât înăuntru, cât și în afara incintelor este de 2 m între persoane.
 4. Închiderea Parcului Mogoșoaia începând cu data de 13.03.2020, inclusiv a Palatului Mogoșoaia, cu excepția accesului în cazuri de urgență.
 5. Restricționarea tuturor serviciilor de relații cu publicul din cadrul Primăriei Mogoșoaia. Toate documentele necesare desfășurării activității vor fi accesibile online, pe site-ul primaria.mogosoaia.ro.
 6. La nivelul Compartimentului Taxe și Impozite, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, Serviciului Asistență Socială se vor primi solicitarile online sau prin programare.
 7. Restrictionarea reprezentanților serviciilor poștale și a celor de curierat în incinta Primăriei Mogoșoaia.
 8. Propunerea formării unor echipe de monitorizare a persoanelor aflate în carantină prin aplicarea măsurii izolării la domiciliu cu stabilirea atribuțiilor acestora.
 9. Recomandarea fermă a închiderii creșelor și unităților tip afterschool
 10. Dezinfectarea tuturor incintelor, sediilor Primăriei, gospodăriei comunale, poliției, poliției locale, asistenței sociale, dispensarului, școlii și grădiniței, bisericii, stațiilor STB.
 11. Dezinfectarea tuturor celor patru locuri de joacă exterioare din parcurile din Str. Valea Parcului nr. 1, Str. Islaz, Str. Intrarea Nouă și Șos. București-Târgoviște nr. 44 în regim zilnic.
 12. Obligativitatea fiecărui agent economic care lucrează cu publicul (baruri, restaurate, pariuri sportive, florării și alte asemenea) ca înainte de redeschidere să efectueze o dezinfectare a spațiilor de lucru cu publicul.
Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut