DISPOZIŢIA 151/12.03.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 12.03.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9135/12.03.2020

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

Hotărârea nr. 9/10.03.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară din data de 12.03.2020, ora 09.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

  1. Interzicerea accesului cetățenilor localității Mogoșoaia la desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în vederea limitării efectelor negative și prevenirii contaminării cu coronavirus (COVID-19).
  2. Suspendarea audiențelor acordate de Primarul Comunei Mogoșoaia și de Consilierii Locali.
  3. Restrângerea activității de lucru cu publicul a anumitor servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia.
  4. Limitarea accesului persoanelor neautorizate în incinta Primăriei Mogoșoaia.
Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut