DISPOZIŢIA 140/06.03.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 13.03.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 8620/06.03.2020;

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 13.03.2020, ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București – Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 20.02.2020 a Consiliului Local Mogoșoaia,
 2.  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a ECOTRANS STCM S.R.L.
 3. Pentru anularea HCL nr. 20/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 52504.
 4. Pentru anularea HCL nr. 22/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 55591
 5. Pentru anularea HCL nr. 23/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 55591
 6. Pentru anularea HCL nr. 27/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 54679
 7. Pentru anularea HCL nr. 27/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 54679
 8. Pentru anularea HCL nr. 35/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 55718
 9. Pentru anularea HCL nr. 51/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 57047
 10. Pentru anularea HCL nr. 51/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 57047
 11. Pentru anularea HCL nr. 129/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 56581
 12. Pentru anularea HCL nr. 137/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 53076
 13. Pentru anularea HCL nr. 146/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 53173
 14. Pentru anularea HCL nr. 150/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 56623
 15. Pentru anularea HCL nr. 213/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 55161
 16. Pentru anularea HCL nr. 227/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 53149
 17. Pentru anularea HCL nr. 229/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 56654
 18. Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-19

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, activități economico-financiare, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

20. Privind organizarea evenimentului „Dansul florilor” în luna aprilie 2020, în Comuna Mogoșoaia

21. Privind incheierea unui contract de asociere cu Asociația Club Sportiv ADRENALLINA MEDIA în vederea organizării evenimentului „WellFEST”.

22. Privind incheierea unui contract de asociere cu Asociația Club Sportiv ADRENALLINA MEDIA în vederea organizării evenimentului: Duathlon Series Mogoșoaia”

23. Privind incheierea unui contract de asociere cu Asociația Runcorp în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family”.

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 20-23

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia,

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General al Comunei, potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut