DISPOZIȚIA 141/06.03.2020

Privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol din România runda 2020 

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr.  8511/05.03.2020;

Adresa nr. BG/2542/04.03.2020 emisă de Instituția Prefectului – Județul Ilfov, Biroul Servicii Deconcentrante și Servicii Comunitare de Utilități Publice, înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 8081/04.03.2020;

Informarea transmisă de Direcția Județeană de Statistică Ilfov înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 8621/06.03.2020;

Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2020 privind recensământul  general agricol din România runda 2020;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se constituie comisia comunală pentru recensământul general agricol din România runda 2020, în următoarea componență:

             Paul Mihai Nicu Precup – Primar

             Roxana Cristina Bute – Secretar General U.A.T. Comuna Mogoșoaia;

             Zahariuc Andreea Iuliana – Consilier Comuna Mogoșoaia;

             Iordan Ionel – Consilier Comuna Mogoșoaia;

             Lazăr Roxana – Expert Comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Persoanele desemnate la art. 1 vor îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (2) – anexa nr. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2020 privind recensământul  general agricol din România runda 2020. 

Art. 3 Secretarul General, persoanele desemnate la art. 1 și Compartimentul Resurse Umane  și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică celor interesați, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut