CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 30.000.000 LEI IN VEDEREA ASIGURARII FINANTARII OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL

Nr. 11273/23.04.2020

Anunt publicitar-achizitie publica

Privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, in vederea asigurarii finantarii obiectivelor de interes local

Modalitatea de atribuire: Negociere

Sursa de finantare: Bugetul local al Comunei Mogosoaia

Tip contract: servicii

Cod clasificare CPV: 66113000-5-Servicii de acordare credit(Rev 2)

Descrierea contractului: contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, in vederea asigurarii finantarii obiectivelor de interes local conform documentatiei de atribuire.

Valoarea estimata este: 13.035.563 lei

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 14.05.2020, ora 11:00

Deschidere oferte: 14.05.2020, ora 11:30

Termen limita solicitari clarificari: 07.05.2020, ora 16:00

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa-si mentina oferta: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor

Pentru a obtine cererea de oferta si restul documentatiei de atribuire, cei interesati pot trimite o solicitare scrisa la urmatoarele adrese de email: contact@eucb.ro, primaria@mogosoaia.ro.

Clarificări

Actualizat la:
22 mai 2020

Sari la conținut