HOTĂRÂREA NR. 14 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA
NR. 14 DIN 16.04.2020
Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor
cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 16.04.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 187/16.04.2020
Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:
Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Constituției României;
Prevederile art. 3 și art. 10 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stări de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.
Ordonanțele Militare nr. 1- 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și Briefing-ul de presă susținut de ministrul afacerilor interne, Marcel Vela în data de 15.04.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Slujbele religioase din noaptea de Înviere vor fi oficiate fără participarea credincioșilor în incinta, în curtea sau în apropierea lăcașurilor de cult din comuna Mogoșoaia.
Art. 2 Distribuirea de către clerici și voluntarii Parohiilor, la domiciliul sau reședința credincioșilor din Parohie, în ziua de sâmbătă, 18.04.2020, orele 12.00 – 17.00 a pâinii binecuvântate, stropită cu agheasmă și vin, numită Paști.
Art. 3 În vederea evitării răspândirii Covid 19 se vor respecta următoarele norme de protecție atât la pregătirea cât și la distribuirea pâinii binecuvântate :
I. Pentru pregătirea pâinii binecuvântate:
a. Comuna Mogoșoaia achiziționează și pune la dispoziția Parohiilor pâine ambalată individual și vin îmbuteliat/ambalat de producător.

b. Comuna Mogoșoaia achiziționează și pune la dispoziția Parohiilor pentru a fi distribuite voluntarilor preparatori de pâine binecuvântată soluție dezinfectantă, mănuși de unică folosință și măști de protecție pentru a fi folosite la pregătirea pâinii binecuvântate.

c. Comuna Mogoșoaia achiziționează și pune la dispoziția Parohiilor plicuri sanitare/alimentare, dimensiuni 13×25 cm, de unică folosință din hârtie, pentru a fi folosite la ambalarea separată a fiecărei porții de pâine binecuvântată pentru o gospodărie , în cantitățile stabilite de clerici.

d. Comuna Mogoșoaia achiziționează și pune la dispoziția Parohiilor etichete autoadezive în vederea sigilării plicurilor cu pâine binecuvântată.

e. Comuna Mogoșoaia achiziționează și pune la dispoziția Parohiilor pungulițe de plastic de unică folosință, biodegradabile, tip maiou, în care se introduce plicul cu porția sigilată de pâine binecuvântată pentru a putea fi agățată de gardul/poarta/ușa gospodăriei

f. Parohiile împreună cu voluntarii preparatori vor pune la dispoziția voluntarilor distribuitori pungulițele cu plicurile ce conțin porțiile individuale, în cantitățile stabilite de clerici, până cel târziu sâmbătă 18.04.2020, orele 11.00.

II. Pentru distribuirea pâinii binecuvântate:
a. Începând cu orele 12.00, sâmbătă 18.04.2020, echipele de voluntari vor porni la distribuirea pungulițelor cu plicurile ce conțin porțiile individuale de pâine binecuvântată, doritorilor.
b. În vederea evitării răspândirii Covid 19 la distribuirea pâinii binecuvântate se va respecta cu strictețe:

 • obligația voluntarilor distribuitori de a purta mască de protecție, mănuși de unică folosință și vizete de protecție,
 • obligația voluntarilor distribuitori de a avea asupra lor cartea de identitate, ecuson ștampilat de Parohiile de pe raza comunei și banderola alba purtată pe brațul drept,
 • obligația voluntarilor distribuitori este de a agăța pungulițele pe fiecare gard/poarta/ușă fără a intra în contact cu membrii gospodăriilor,
 • obligația cetățenilor doritori este de a nu ieși din curte/apartament în întâmpinarea voluntarilor distribuitori, în caz contrar nu vor primi pungulița cu plicul ce conține Paști.
  c. Parohiile vor comunica lista celor cărora li se va emite ecuson, cu nume/prenume, precum și copie C.I. ale fiecărui voluntar distribuitor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia până cel târziu vineri 17.04.2020 orele 14.00.
  d. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia centralizează datele cu privire la voluntarii distribuitori și comunică lista acestora forțelor de ordine responsabile în vederea verificărilor ce urmează a fi făcute de acestea pe parcursul distribuirii pâinii binecuvântate cu agheasmă și vin, denumită Paști.

Art. 4 Distribuirea de către clerici și voluntarii Parohiilor, la domiciliul sau reședința credincioșilor din Parohie, sâmbătă 18.04.2020, începând cu orele 20.00 a Luminii Sfinte venite de la Ierusalim.

Art. 5 În vederea evitării răspândirii Covid 19 se vor respecta următoarele norme de protecție la distribuirea Luminii Sfinte:

I. Pentru Cimitirul Parohial Mogoșoaia, având în vedere că acesta este închis pe perioada Sărbătorilor Pascale, în vederea păstrării tradiției locale din seara de Înviere, se vor lua următoarele măsuri:

a. Comuna Mogoșoaia achiziționează și pune la dispoziția Parohiilor din comuna Mogoșoaia candele cu capac în vederea aprinderii și depunerii de către preoți la fiecare loc de veci din Cimitirul Parohial Mogoșoaia a Luminii Sfinte,

b. Preoții și doar aceștia vor aprinde și depune Lumina Sfântă la fiecare loc de veci din Cimitirul Parohial Mogoșoaia. Este interzisă intrarea cetățenilor în cimitir.

II. Pentru distribuirea în comună a Luminii Sfinte se vor lua următoarele măsuri:

a. Comuna Mogoșoaia achiziționează și pune la dispoziția Parohiilor pentru a fi distribuite voluntarilor distribuitori de Lumină Sfântă soluție dezinfectantă, mănuși de unică folosință, măști de protecție și vizete pentru a fi folosite în procesul de distribuire a Luminii Sfinte,

b. Comuna Mogoșoaia achiziționează și pune la dispoziția clericilor Parohiilor din comuna Mogoșoaia candele cu capac în vederea distribuirii de către aceștia împreună cu voluntari distribuitori către fiecare gospodărie ce dorește să primească Lumina Sfântă în data de 18.04.2020 cu respectarea legislației în vigoare,

c. În vederea evitării răspândirii Covid 19 la distribuirea Luminii Sfinte se va respecta cu strictețe:

 • obligația voluntarilor distribuitori de a purta mască de protecție, mănuși de unică folosință și vizete de protecție,
 • obligația voluntarilor distribuitori de a avea asupra lor cartea de identitate, ecuson ștampilat de Parohiile de pe raza comunei și banderola alba purtată pe brațul drept,
 • obligația cetățenilor doritori este de a nu ieși din curte/apartament în întâmpinarea voluntarilor distribuitori, în caz contrar nu vor primi candela cu Lumina Sfântă,
 • obligația Asociațiilor de locatari de a desemna un reprezentant, ce va purta mască de protecție și mănuși de unică folosință, în vederea preluării candelei cu Lumină Sfântă de la clericii cu voluntarii distribuitori,

d. Parohiile vor comunica lista reprezentanților desemnați de Asociațiile de locatari, cu nume/prenume, precum și copie C.I. ale fiecărui reprezentant Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia până cel târziu vineri 17.04.2020 orele 14.00 în vederea punerii la dispoziție de către Comuna Mogoșoaia a măștilor de protecție și mănușilor de unică folosință.

e. Parohiile vor comunica lista celor cărora li se va emite ecuson, dacă diferă de a celor care distribuie pâinea binecuvântată, cu nume/prenume, precum și copie C.I. ale fiecărui voluntar distribuitor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia până cel târziu vineri 17.04.2020 orele 14.00.

f. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia centralizează datele cu privire la voluntarii distribuitori de Lumină Sfântă, dacă diferă de a celor care distribuie pâinea binecuvântată, și comunică lista acestora forțelor de ordine responsabile în vederea verificărilor ce urmează a fi făcute de acestea pe parcursul distribuirii Luminii Sfinte.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE
COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
16 aprilie 2020

Sari la conținut