ANUNȚ PROCEDURĂ INIȚIERE

Privind inițierea documentației

 PUZ – Detaliere PUG în zona Lupu – trama stradală și parcelare (continuarea procedurilor de elaborare/avizare PUZ demarate în baza CU 510/28.10.2018, 583/28.12.2020, 611/10.12.2021

În perioada 25 mai – 06 iulie 2023 publicul interesat are posibilitatea de a consulta și de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ – Detaliere PUG în zona Lupu – trama stradală și parcelare, COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚ ILFOV, pe adresa de e-mail: primaria@mogosoaia.ro sau la sediul Primăriei din Șos. București-Târgoviste nr. 138, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Inițiatori: Comuna Mogoșoaia
Beneficiar: Primăria Com. Mogoșoaia
Elaborator: S.C. Pro Sign DeSign S.R.L.

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE:

Se propune lotizarea terenului studiat, detalierea reglementărilor PUG și stabilirea condițiilor de construire și a suprafețelor afectate de obiectivele de utilitate publică pentru terenurile aflate în proprietate privată și domeniu public, în vederea ridicării interdicției de construire pentru zona situată în com. Mogoșoaia, Str. Lupu, FN, jud. Ilfov.

MOD DE UTILIZARE A TERENULUI:

U.T.R. IS1 – Zona pentru instituții, dotări și servicii publice și locuire: POT max. – 35%, CUT max. – 1,05, RH max. – P+4E;

U.T.R. IS2 – Zona pentru instituții, dotări și servicii publice: POT max. – 35%, CUT max. – 1,05; RH max. – P+4E;

U.T.R. M – Zona mixtă comerț și locuire: POT max. – 60%, CUT max. – 1,8, RH max. –P+2E;

U.T.R. L1b’ – Zona locuințelor individuale și semicolective mici situate în zone nou constituite: POT max. – 30%, CUT max. – 0,9, RH max. –P+1+M;

U.T.R. V3 – zona parcuri: P.O.T. maxim – 30%, C.U.T. maxim cu construcții, platforme și circulații – 0,35;

U.T.R. Vp – zona spații verzi destinate pădurilor: P.O.T. maxim – 0%, C.U.T. maxim cu construcții, platforme și circulații – 0,0;

U.T.R. CC1 – Zona circulații: POT propus – 0.00%, CUT propus – 0.00.

OBSERVAŢIILE SUNT NECESARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PUZ

Responsabilitatea informării şi consultării revine PRIMĂRIEI COM. MOGOȘOAIA, prin Compartiment Urbanism;
Adresa : Șos. București-Târgoviște, nr.138, com. Mogoșoaia, jud. Ilfov.
Răspunsul la informațiile transmise va fi publicat afișat în incinta Primăriei com. Mogoșoaia.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  • *anunțarea intenției de inițiere a documentației PUZ,
  • *elaborarea documentației pentru avizare,
  • * monitorizarea implementării PUZ.

Metoda de informare : afișare în incinta Primăriei com. Mogoșoaia.
Perioada afișare: 25 de zile calendaristice de la data publicării.
Perioada observații: 15 de zile calendaristice de la data finalizării perioadei de afișare.

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut