SERVICII DE SIGURANȚĂ ȘI DE PAZĂ, COMUNA MOGOȘOAIA

Ofertanții interesați sunt obligați să întocmească oferta conform documentelor atașate în prezentul anunt.

CERINȚE IMPUSE OFERTANȚILOR

1. Licența de funcționare conform Legii nr. 333/2003, privind pază obiectivelor, bunurilor și valorilor, eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, în termen de valabilitate.

2. Experiența în domeniul pazei și protecției instituțiilor publice

3. Nominalizarea unui șef de zona sau punct de lucru, pentru Mogoșoaia, cu atestat profesional în domeniul managementului în securitate, care este obligat să organizeze, să conducă și să controleze activitatea de pază și intervenție, precum și modul de executare a serviciului de către personalul din subordine, la obiectivele nominalizate.

4. Prezentarea unei liste cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicații, precum și alte mijloace tehnice care fac parte din dotarea societății, care vor fi utilizate în relația contractuala cu autoritatea contractanta.

5. În propunerea financiara se va consemna prețul în lei/ora de pază (fără TVA) care va include valoarea tuturor serviciilor oferite în cadrul contractului.

Structura prețului în lei/ora de pază (fără TVA) va reflecta costurile reale ocazionate de prestarea acestor servicii, iar stabilirea acestuia se va face cu respectarea stricta a legislației muncii în privința drepturilor salariale ale agenților de pază care vor presta serviciul și a obligațiilor angajatorului fată de bugetul general consolidat, în vederea asigurării continuității serviciilor de pază și eliminării fluctuației forței de munca.

Descarcă documente de atribuire

Actualizat la:
31 martie 2020

Sari la conținut