HOTĂRÂREA NR. 12 privind prelungirea unor termene stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA

NR. 12 DIN 01.04.2020

Privind prelungirea unor termene stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 01.04.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 173/01.04.2020

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Prevederile art. 3 și art. 10 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stări de urgență pe teritoriul României.

Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanța Militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanța Militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

HOTĂRĂȘTE

Art. I Prelungirea termenelor prevăzute la art. 4-8 din HCLSU nr. 1/11.03.2020 pe întreaga durata a stării de urgență.

Art. II Prelungirea termenelor prevăzute la art. 2,4 din HCLSU nr. 2/12.03.2020 pe întreaga durata a stării de urgență.

Art. III Prelungirea termenelor prevăzute la art. 1, 4, 5, 7-9 din HCLSU nr. 3/13.03.2020 pe întreaga durata a stării de urgență.

Art. IV Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
2 aprilie 2020

Sari la conținut