PUZ Mogo Real Invest SRL

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, amplasat în comuna Mogoșoaia, strada Agricultorilor, nr. 8, Tarla 35, Parcela 1, județul Ilfov, pe imobilul cu numărul cadastral 67482, beneficiar MOGO REAL INVEST S.R.L.

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/ și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia din șos. București-Târgoviște, nr. 138, județul Ilfov.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, amplasat în comuna Mogoșoaia, strada Agricultorilor, nr. 8, Tarla 35, Parcela 1, județul Ilfov, pe imobilul cu numărul cadastral 67482, beneficiar MOGO REAL INVEST S.R.L., la registratura Primăriei Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@mogosoaia.ro

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele de mai jos:

PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal  –  “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, amplasat în comuna Mogoșoaia, strada Agricultorilor, nr. 8, Tarla 35, Parcela 1, județul Ilfov, pe imobilul cu numărul cadastral 67482, beneficiar MOGO REAL INVEST S.R.L.

Proiectul de hotărâre cuprinde:

  • Raportul de specialitate,
  • Referat de aprobare,
  • Proiect de hotărâre,
  • Memoriu general,
  • Planșa de încadrare în zonă,
  • Planșa cu reglementări urbanistice,
  • Aviz Arhitect Șef,
  • Avizare favorabilă Arhitect Șef.
  • Raportul informarii si consultarii publicului 

Actualizat la:
3 aprilie 2024

Sari la conținut