Publicaţie căsătorie

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A

PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr. înreg. 88962 din 22.09.2020

PUBLICAŢIE

Astăzi 22.09.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DREZALIU FLORIN-CONSTANTIN, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti sectorul 1 şi a d-nei LANCE MIHAELA LAURA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în localitatea Mogoşoaia jud. Ilfov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
30 septembrie 2020

Sari la conținut