Publicaţie căsătorie

PRIMĂRIA COMUNEI TUNARI

JUDEŢUL ILFOV

STAREA CIVILĂ

NR.338/7.09.2021

Astăzi 07.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NICULINA VIOREL, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Comuna Tunari, judeţul Ilfov şi a d-nei BUZEA ANA-MARIA LOREDANA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Coman Nela

Actualizat la:
9 septembrie 2021

Sari la conținut