Publicaţie căsătorie

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
SECTORUL 1
DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr. înreg. 88995 din 28.09.2020

PUBLICAŢIE

Astăzi 28.09.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MAXIM NICOLAE, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în localitatea Mogoşoaia jud. Ilfov şi a d-nei ENCIU SILVIA ADRIANA, în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti sectorul 1

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
26 ianuarie 2021

Sari la conținut