publicație căsatorie

PRIMĂRIA ORAȘULUI RĂCARI

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

NR.1/9301/19.10.2022

Astăzi 19.10.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DIMA ALEXANDRU, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Orașul Răcari, sat Mavrodin, Str. Salcâmului nr.61, județul Dâmbovița şi a d-nei MATEI IOANA ELENA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, Str. Ariei nr.37, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut