publicație căsătorie

PRIMĂRIA SECTOR 3

Astăzi 29.05.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui MERTOIU CRISTINEL IONUȚ, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 3 și a dnei MUSCĂLESCU IOANA DENISA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov

În temeiul art.283 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
10 august 2023

Sari la conținut