PROIECT DE HOTĂRÂRE 80/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 80 | din data de 16.05.2023

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Roxana Manoil, reprezentant al Comunei Mogoșoaia, în cadrul programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Instituției Prefectului Județul Ilfov cu nr. GS/3400/31.03.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 7906/31.03.2023;

In temeiul prevederilor art. 129. alin. (1), alin. (4) lit. g), alin. (14), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Roxana Manoil, reprezenat al Comunei Mogoșoaia, în cadrul programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut