PROIECT DE HOTĂRÂRE 71/25.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 71 | din data de 25.03.2024

Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2024.

Art. 2 Primarul Comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi îl va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de către cetăţeni

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 martie 2024

Sari la conținut