PROIECT DE HOTĂRÂRE 69/16.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 69 | din data de 16.06.2022

Privind imputernicirea Primarului Comunei Mogosoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, sa semneze Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea raportului adiministratorilor privind activitatea pe anul 2021, aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si numirea auditorului financiar independent

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 111 alin. (2), lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) art. 139. alin.(1), art. 196. alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea raportului de activitate și a situațiilor financiare SC ECOTRANS STCM SRL pentru anul 2021, conform anexelor.

Art. 2 Aprobarea numirii CELIS AUDIT CONSULTING SRL înregistrată sub nr. FA592/606/21 în calitate de auditor financiar independent al SC ECOTRANS STCM SRL pentru o perioadă de un an.

Art. 3 Desemnarea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar, în vederea semnării Hotărârii AGA ECOTRANS STCM SRL în sensul celor arătate la articolele anteriore.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
16 iunie 2022

Sari la conținut