PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/27.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 58 | din data de 27.04.2023

Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Bugetul general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Mogosoaia nr. 15 din data de 26.01.2023;

Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2023;

In conformitate cu prevederile art. 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) si (2), art. 19 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a,) art. 139 alin. (3) lit. a) O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2023, astfel: bugetul local pe anul 2023,  sursa A, în valoare de 96.656,09 mii RON, conform Anexei nr. 1, bugetul institutiei publice Scoala Gimnaziala nr. 1 Mogosoaia pe anul 2023 – Sursa E, in valoare de 83,00 mii RON, conform Anexei nr. 2, bugetul institutiei publice Club Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2023, în valoare de 718,80,00 mii RON, conform Anexei nr. 3;

Art. 2 Actualizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2023, în suma de 40.571,19 mii RON, din care: 8.758,00 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 4) și 31.813,19 mii RON – Bugetul local – cap.58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 5).

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 2.417.731 lei se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Amenajare centru multifunctional Comuna Mogosoaia. Judet Ilfov; Studiu de Fezabilitate Complex Medical Carol Davila – University Medical City.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 aprilie 2023

Sari la conținut