PROIECT DE HOTĂRÂRE 5/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 5 | din data de 20.01.2022

Privind  aprobarea Planului de acţiuni şi interes local pe anul 2022, conform Legii 416/2001 – Legea venitului minim garantat-  modificată și completată

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art.6 alin.(2)-(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Prevederile art.3 alin.(2) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioar

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, conform Legii nr.416/2001 – Legea venitului minim garantat cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 1.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 ianuarie 2022

Sari la conținut