PROIECT DE HOTĂRÂRE 23/13.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 23 | din data de 13.02.2023

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local nr. 16/26.01.2023;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 296 alin. (2)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia.

Art. 2 Declararea de uz și de interes public local a bunului imobil prevăzut la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 februarie 2023

Sari la conținut