PROIECT DE HOTĂRÂRE 2/10.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 2 | din data de 10.01.2023

Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2023.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 ianuarie 2023

Sari la conținut