PROIECT DE HOTĂRÂRE 147/30.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 147 | din data de 30.10.2023

Pentru modificarea și completarea HCL nr. 39/2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 41-44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 39/2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență, conform anexei la prezentul proiect de hotârâre

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 octombrie 2023

Sari la conținut