PROIECT DE HOTĂRÂRE 126/19.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |126| din data de 19.09.2023

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Grădiniței Zori de Zi nr. 20/04.09.2023 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 22814/19.09.2023;

Potrivit art. 71 și art. 153 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 4183/2022;

Potrivit art. 11 alin. (1), alin. (4) lit. e) și art. 12 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. d). alin. (7) lit. a), art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SE PROPUNE:

 Art. 1 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 septembrie 2023

Sari la conținut