PROIECT DE HOTĂRÂRE 123/09.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 123| din data de 09.12.2022

Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotararea Consiliului Local Mogosoaia nr. 21/07.02.2022

Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2022

In conformitate cu prevederile art 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) si (2), art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, Activitatea si Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov nr. 29700/24.11.2022 referitoare la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata;

Decizia Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, Activitatea si Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov nr. 13644793 din 07.12.2022, inregistrata sub nr. 30479/08.12.2022;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) art. 139 alin. (3) lit. a) O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022, astfel: bugetul local pe anul 2022 – Sursa A, în valoare de 91.947,84 mii RON, conform Anexei nr. 1, bugetul institutiei publice Club Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2022 – Sursa G, în valoare de 180,00 mii RON, conform Anexei nr. 2 și bugetul institutiei publice Scoala Gimnaziala nr.1 Mogosoaia pe anul 2022 – Sursa E, in valoare de 40,30 mii lei, conform Anexei nr. 3;

Art. 2 Actualizarea obiectivelor de investitii cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2022, în suma de 39.732,19 mii RON, din care: 7.919 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 4) și 31.813,19 mii RON – Bugetul local – cap.58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 5).

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 2.136.896 lei  se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Amenajare centru multifunctional Comuna Mogosoaia. Judet Ilfov; Studiu de Fezabilitate Complex Medical Carol Davila – University Medical City

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut