PROIECT DE HOTĂRÂRE 118/23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 118| din data de 23.11.2022

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia nr. 93/23.11.2022  înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29434/23.11.2022, prin care se solicită efectuarea următoarelor modificări.

În conformitate cu prevederile art. 3, art. 22, art, 26 alin. (2) lit. b), art. 29 alin. (1) și (2), art. 30 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 din 13.09.2001.

Conform art. 129 alin. (7) pct. a), c), e), f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Modificarea art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/31.03.2022, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut