PROIECT DE HOTĂRÂRE 117/23.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |117| din data de 23.08.2023

Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2023- 2029

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Instituției Prefectului Județului Ilfov înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 20574/23.08.2023;

Ținând cont de prevederile Procedurii privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 1, alin. (4) și alin. (5) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 august 2023

Sari la conținut