PROIECT DE HOTĂRÂRE 105/17.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 105 | din data de 17.05.2024

Privind  aprobarea Regulamentului de acordare a „Diplomei Longevității” și a câte unui ajutor financiar, cuplurilor mogoșoiene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și locuitorilor comunei Mogoșoaia care au împlinit vârsta de 100 de ani

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform prevederilor Cartei europene a autonomiei locale

Ținând cont de dispozițiile art. 258 alin. (2)-(3) Cod civil

Prevederile art. 1 alin. (3) – (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (7) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului de acordare a „Diplomei Longevității” și a câte unui ajutor financiar, cuplurilor mogoșoiene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și locuitorilor comunei Mogoșoaia care au împlinit vârsta de 100 de ani, conform anexei la prezentul proiect de hotărîre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 mai 2024

Sari la conținut