PROIECT DE HOTĂRÂRE 100/11.07.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 100| din data de 11.07.2023

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile aprilie, mai 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 1007/17.05.2023/20.02.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 11904/17.05.2023;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 1221/19.06.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 16098/23.06.2023;

Prevederile art. 105 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

Prevederile art. 1 si 2 din Instrucţiunile nr. 2 / 2011 privind decontarea nevetei cadrelor didactice,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit.a, art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr.1 Mogoşoaia, pentru lunile aprilie, mai 2023, în sumă totală de 3448 lei.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 iulie 2023

Sari la conținut