Proces verbal ședința nr.9029 din 22.04.2021

PROCES-VERBAL

Nr. 9029 din 22.04.2021

Ședința era programată să se desfășoare la ora 18.00, însă din cauza unor probleme tehnice de conexiune la internet ședința a început în jurul orei 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, iar prin apel telefonic domnul Costel Băiaș. De asemenea este prezent din partea Asociației Civis Mogoșoaia, domnul Grigore Vlad, cetățean al Comunei Mogoșoaia.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Având în vedere că domnul Costel Băiaș nu este prezent în sală, a fost formulat proiect de hotărâre pentru înlocuirea acestuia cu un alt președinte de ședință, pentru ca lucrările ședinței să se desfășoare în bune condiții.

Secretarul supune la vot Proiectul de hotărâre privind înlocuirea domnului Costel Băiaș cu propunerea consilierilor, domnul Florin Răducu Covaci, iar aceasta a fost aprobat cu 13 voturi pentru, și 2 abțineri (Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

 1. Proiect de hotărâre privind anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozițiile 106, 107, 134 în anexa nr. 1 la HCL nr. 12/28.01.2021 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite aprobat cu 14 voturi pentru și o abșinere (Costel Băiaș)
 2. Proiect de hotărâre privind preluarea străzilor Poieni și Martha Bibescu predate prin HCL nr. 719/20.02.2020 în administrarea Consiliului Județean Ilfov aprobat cu unanimitate de voturi
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2021 aprobat cu 13 voturi pentru  și 2 abțineri ( Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU – construire locuință unifamilială S+P+M împrejmuire, utilități str. Brazilor nr. 18- nr. cadastral 671 aprobat cu unanimitate de voturi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice aprobat cu 10 voturi pentru și 5 abțineri ( Pavel Aurel, Ienculescu- Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru).
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2021.

Se dă citire Contestației înregistrată sub nr. 7955/07.03.2021 și se votează astfel: punctul 1 – 10 voturi pentru și 5 abțineri (Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru), punctul nr. 2 – 9 voturi pentru și 6 abțineri Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru, Costel Băiaș), punctul nr. 3 – 9 voturi pentru și 6 abțineri Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru, Costel Băiaș) și punctul nr. 4 – 9 voturi pentru și 6 abțineri Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru, Costel Băiaș)

Se dă citire Contestației înregistrată sub nr. 7894/07.04.2021 și se votează astfel: punctul nr. 1 – Se recuză domnul Iacoban Alexandru cu invocarea incompatibilității dumnealui deoarece este membru Civis Mogoșoaia, iar contestația este formulată de aceștia; 2 abțineri ( Pavel Aurel, Costel Băiaș), 3 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin), 9 împotrivă. La punctul nr. 2 – 10 împotrivă, se recuză domnul Iacoban Alexandru, 4 abțineri (Costel Băiaș, Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin). La punctul nr. 3 – 9 împotrivă, se recuză domnul Iacoban Alexandru, 3 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin), 2 abțineri (Costel Băiaș și Pavel Aurel). La punctul nr. 4 – 10 împotrivă, se recuză domnul Iacoban Alexandru, 4 abțineri (Costel Băiaș, Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin).

Președintele dă citire amendamentelor depuse:

 1. Amendament nr. 9221/22.04.2021 – 13 pentru, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)
 2. Amendament nr. 9206/22.04.2021 – 4 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban), 9 împotrivă, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)
 3. Amendament nr. 9207/22.04.2021 – 4 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban), 9 împotrivă, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)
 4. Amendament nr. 9208/22.04.2021- 4 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban), 9 împotrivă, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)
 5. Amendament nr. 9209/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 6. Amendament nr. 9210/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 7. Amendament nr. 9211/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 8. Amendament nr. 9213/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 9. Amendament nr. 9256/22.04.2021 – – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș).

Se supune la vot Proiectul în integralitatea sa: – 2 împotrivă ( Pavel Aurel și Costel Băiaș), 4 abțineri (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban) și 9 pentru.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia

Președintele dă citire amendamentelor depuse:

 1. Amendament nr. 9047/22.04.2021 – 4 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban), 9 împotrivă, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)
 2. Amendament nr. 9048/22.04.2021 – 4 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban), 9 împotrivă, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)
 3. Amendament nr. 9049/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 4. Amendament nr. 9050/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 5. Amendament nr. 9051/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 6. Amendament nr. 9052/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 7. Amendament nr. 9053/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 1. Amendament nr. 9054/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 2. Amendament nr. 9055/22.04.2021 – 4 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban), 9 împotrivă, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)
 3. Amendament nr. 9056/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 4. Amendament nr. 9057/22.04.2021 – 14 pentru, 1 abținere (Costel Băiaș)
 5. Amendament nr. 9058/22.04.2021 – 4 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban), 9 împotrivă, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)
 6. Amendament nr. 9059/22.04.2021 – 4 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban), 9 împotrivă, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)
 7. Amendament nr. 9060/22.04.2021 – 4 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban), 9 împotrivă, 2 abțineri (Pavel Aurel și Costel Băiaș)

Se supune la vot Proiectul în integralitatea sa: 10 pentru, 5 abțineri (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel).

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, Județ Ilfov – unanimitate de voturi

Se dă citire Amendamentului nr. 9212/22.04.2021- 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș).

9.Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov- unanimitate de voturi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă la nivelul UAT Mogoșoaia- unanimitate de voturi.

Președintele dă citire amendamentelor depuse:

 1. Amendament nr. 9214/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)
 2. Amendament nr. 9215/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 9 împotrivă, 1 abținere (Costel Băiaș)

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/18.02.2021 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale – unanimitate de voturi.

Președintele dă citire amendamentelor depuse:

 1. Amendament nr. 9063/22.04.2021 – 10 pentru, 5 abțineri (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel)
 2. Amendament nr. 9204/22.04.2021 – – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 10 împotrivă

Amendament nr. 9205/22.04.2021 – – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 10 împotrivă

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență în comuna Mogoșoaia – 14 pentru, 1 împotrivă (Pavel Aurel).

Se dă citire Amendamentului nr. 9216/22.04.2021 – 5 pentru (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Alexandru Iacoban, Pavel Aurel), 10 împotrivă.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                             Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 mai 2021

Sari la conținut