Proces verbal ședința nr. 3317 din 02.02.2024

PROCES-VERBAL

Nr. 3317 din 02.02.2024

încheiat cu ocazia ședinței extraordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 02.02.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 14.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri, domnul Călin Alin Vârtic participă on-line.

Participă în sala de ședință doamna Hagiopol Andreea, domnul Bîgiu Cristian, doamna Pop Ana-Maria, doamna Joița Anca, doamna Vlădoi Janina – Mirela, domnul Neacșu Florentin și domnul Bitirez Liviu Florin cu domiciliul în comuna Mogoșoaia.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Iacoban Dumitru Alexandru precizează că proiectul de hotărăre nr. 32 din 02.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investții ,,Amenajarea sală spectacol Centru Multifuncțional în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov’’ a venit foarte târziu și nu a fost timp pentru a fi analizat, trimis cu 2 ore înainte și că nu este o urgență, ar fi putut fi pus într-o ședință următoare. Este vorba despre sume destul de mari și votăm fără să știm ce votăm.

Domnul Băiaș Costel susține că se va discuta când se va ajunge la acesta, iar domnul Iacoban Dumitru Alexandru susține că nu are ce să discute pe acest proiect.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban menționează că nu are ce să discute pentru că nu a avut timp să-l studieze.

Președintele de ședință  supune la vot suplimentarea ordinii de zi, adoptată cu 11 voturi pentru si 3 abtineri. (Ienculescu Popovici Felicia, Cojocaru Iustin și Iacoban Dumitru Alexandru) și 1 vot împotrivă (Pavel Aurel).

Domnul Iacoban Dumitru Alexandru întreabă daca proiectul de hotărâre nr. 30 din 29.01.2024 este același cu cel ce a fost în dezbatere publică.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup  răspunde că nu are cum să fie același, deoarece proiectul este adaptat ultimei hotărâri. dDe aceea este în dezbatere publică, se fac amendamente, votându-se finalul. Dacă un amendament se voteză trecând într-o formă sau alta, nu se mai pune încă odată 20 de zile în dezbatere. Urmare a dezbaterii și a schimbărilor de conjuctură, mai exact că sunt amendamente, că se mai dă o hotărâre de consiliu, aceea este forma finală.

Domnul Iacoban Dumitru Alexandru consideră că ar fi trebuit scos cu o zi înainte de dezbaterea publică, diferă foarte mult sumele la diferite capitole.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup  precizează că ce consideră domnul consilier Iacoban Dumitru Alexandru nu are treabă cu legea, este o procedură clară.

Doamna Cristina-Roxana Bute susține că proiectul de buget se aprobă în 45 de zile ,conform Legii 273, de la data aprobării bugetului național, nu se poate face abatere de la aceasta. În ședința trecută s-au aprobat hotărâri  în baza cărora bugetul suportă modifcări, au hotărât returnarea creditului, acesta avănd impact asupra bugetului, de aceea forma de azi, este schimbată.

Domnul Pavel Aurel întreabă în ce hotărâre este menționat acest aspect cu returnarea creditului.

Doamna Cristina-Roxana Bute răspunde că este o consecință directă a hotărârii ce a fost votată.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă s-a aprobat de către noi returnarea creditului.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup  răspunde că nu.

Domnul Pavel Aurel răspunde că trebuie să se vorbească conform legii, aceasta aplicându-se și pentru domnul primar.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup îi spune că este într-o eroare.

Domnul Pavel Aurel afirmă că nu este într-o eroare.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că va explica de câte ori este nevoie despre buget.

Domnul Pavel Aurel afirmă că nu este vorba de buget, întrebarea este legată de hotărârea care domnișoara secretar afirmă ca a fost votată pentru a returna un credit.

Domnul Băiaș Costel intervine și îi spune domnului Pavel Aurel că discuția este despre buget, cu privire despre acea hotărâre se va discuta în particular.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că este anormal să se facă circul acesta și că este grav că nu întelege.

Domnul Pavel Aurel afirmă că anormal este să se spună că a fost votată o hotărâre care nu a fost votată, desi suntem în on-line.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că a fost votată o hotărâre cu impact asupra bugetului.

Domnul Pavel Aurel afirmă că este altceva, dar nu returnarea creditului, este o diferență de la cer la pământ.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că nu înțelege (domnul Pavel Aurel) având în vedere că este foarte clar.

Domnul Pavel Aurel spune că oricât s-ar strădui să îi explice domnului Primar, acesta nu va putea întelege.

Domnul Iacoban Dumitru Alexandru întreabă de ce a fost nevoie de o ședință extrordinară pentru bugetul acesta, nefiind justificată. Pentru buget trebuia facută o ședință ordinară conform legii, cu 7 zile înainte.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia adaugă că  proiectul de hotărâre nr. 30/15.01.2024 trebuia trecută prin toate comisiile de specialitate.

Domnul Iacoban Dumitru Alexandru susține că termenul maxim era 14 februarie, prin urmare era timp.

Președintele de ședință  supune la vot ordinea de zi, adoptată cu 11 voturi pentru si 3 abtineri (Ienculescu Popovici Felicia, Cojocaru Iustin și Iacoban Dumitru Alexandru) și 1 vot împotrivă (Pavel Aurel).

Contestația din data 26.01.2024, înregistrată la comuna Mogoșoaia sub numărul 2733/29.01.2024 fiind respinsă cu 5 voturi pentru (domnul Pavel Aurel, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Cojocaru Iustin, domnul Alin Călin Vârtic și doamna Ienculescu Popovici Felicia) și 10 împotrivă.

Amendamentul nr. 1 înregistrat la comuna Mogoșoaia cu nr. 3309/02.02.2024, acesta fiind respins cu 4 voturi pentru (domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Cojocaru Iustin, domnul Alin Călin Vârtic și doamna Ienculescu Popovici Felicia) , 1 abținere (domnul Pavel Aurel) și 10 împotrivă.

Domnul Băiaș Costel dă citire amendamentului  nr. 1.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că în condițiile în care bugetul este pus în afișare din data de 12 ianuarie, până astăzi, mai exact în data de 2 februarie și cu încă 5 zile înainte în care știați că există ședința de buget iar dumenavoastră nu ați avut timp să faceți amendamentele acestea cu o oră sau două ore înainte de ședință, mă duce cu gândul că este doar o chestie făcută  pentru a ne fi reproșat faptul  că nu votăm așa ceva, întreg pachetul.

Precizează că nimeni din noi nu intră peste altu, înafară de dumneavoastră (Pavel Aurel), simțiți nevoia să faceți o adnotare pentru toată lumea care vorbește. Înțeleg că acesta este sistemul și anume haideți să îl zăpacim, să nu mai țină minte ce vrea să spună, să enervăm lumea, să facem circ. Suntem la o discuție care poate să aibă loc și altfel, fiecare își spune oful pe rând pentru a nu ne întrerupe, prin urmare vă rog să nu se mai intre peste nimeni deoarece se îngreunează ședința.

Domnul Băiaș Costel îi spune domnului Pavel Aurel că avem un nou șef al poliție locale prin urmare nu ar vrea să îl invite să îl cunoască.

Domnul Pavel Aurel afirmă că poate să ne dea afară din sală dacă nu mai este nevoie de noi aici. Rămâneți dumneavoastră  și votați bugetul.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că ceea ce vrea sa spună domnul președinte este că în cazul în care nu se respectă ordinea de zi puteți fi evacuat chiar și ca consilier pentru că deranjați ședința. Sunt niște chestii enunțate în lege, în care spune că dacă ăla face aia, asta se întâmplă. S-au permis tot felul de intervenții de genul ăsta în care scădem nivelul discuției la un nivel mult sub cel normal. Hai să ridicăm puțin nivelul discuției măcar pentru oamenii prezenți la ședință, pentru că oricum ne văd la televizor tot timpul, poate să vadă oricine.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup revine la ce spunea și susține faptul că a fost primit cu o oră și ceva înainte un teanc de amendamente cu zeci de pagini care nu mă pot duce cu gândul decât că este ….. Din ele se vede că sunt mai mult declarații politice și sunt chestii care sunt făcute de dragul de a fi făcute ca să nu poată fi luate în dezbatere prea mult. Unele din ele sunt făcute din confuzii mari, din ele se face abstracție de acțiuni anterioare ale persoanelor care le-au facut. Ați avut o lună de zile în care puteați să le trimiteți. Noi am stat ora asta jumătate pe care am avut-o să răspundem la ele, să putem să vă dăm punctele de vedere cât am putut noi pe fiecare dintre ele în parte. Dumnevoastră ați reclamat că ați primit partea de buget de la Centrul Multifuncțional cu două ore înainte însă nu le facem noi.

Suntem dependenți de indicatori tehnico economici livrați de terțe persoane furnizoare însă nu același lucru se poate spune și despre dumnevoastră care studiați personal acest buget și cred că ați fi avut timp într-o lună de zile să puteți face măcar cu o zi înainte aceste amendamente, dar cu o oră înainte nu puteți să vă așteptați decât să demonstrați celor care se uită la dumneavoastră faptul că aveți activitate,  nu știu la câtă lume ține treaba asta, la unii ține și la alții nu, asta să judece fiecare.

În esență acest amendament pe care l-ați  făcut, dacă ar fi venit la timp puteam să vă explicăm că este o intenție bună, este chiar și în asentimentul administrației publice locale. Ca  intenție este o chestie bună însă tehnic este greu de făcut în momentul acesta. Noi avem un studiu de fezabilitate făcut în 2019 pe 22 de străzi care sunt incluse și acestea. În procent de 95%, nu sunt actualizate pentru simplu motiv că așteptăm să se termine lucrările de API (Apă Canal Ilfov). De la momentul când îl actualizezi  până la momentul la care chiar poți să îl faci pot interveni tot felul de schimbări de conjuctură, la fel cum s-a întâmplat în decembrie 2023 atunci când a intervenit modificarea HG 907  ce ne-a obligat să  refacem încă o dată  toate studiile de fezbilitate și să adăugăm încă 25% în plus pentru cheltuieli neprevăzute plus niște cote suplimentare acolo. În momentul de față nu ai cum să spui străzile pe care poți să faci SF-ul. Poți să pui o sumă de bani deoparte pentru un studiu de fezabilitate, dar  să nu precizezi străzile, pentru că nu depinde de noi care străzi vor fi finalizate de cei care le lucrează în momentul respectiv, care nu sunt în directa noastră subordine fiind contractați de Consiliul Județean astfel stăm după niște lucrări executate de alții.

Primul tronson pe care l-am făcut în etapa 1/lot 1, este cel pe care avem asigurările de la constructori că vor fi gata în termenele pe care le-am discutat cu voi și atunci putem să le băgăm la studiu de fezbilitate.

Să ne apucăm să facem un studiu de fezabilitate pe o stradă pe care nu avem nicio garanție că este gata…..În România peste tot sunt întârzieri, acolo nu cred că va fi toată lucrarea gata în data de 11 iulie anul ăsta, mă îndoiesc și cred că nicio  persoană care stă acolo nu cred că are impresia că lucrarea asta o să fie în integralitate funțională și gata la momentul respectiv. Poate să aibă părți care să ne ajute pentru a putea să efectuăm alte lucrări cu ea dar nu funcțională cu toate ESP-aurile, stațiile de pompare, cu tot ce înseamnă conexiuni, la magistrale și așa mai departe. Eu zic că sunt șanse minime să fie gata până la momentul respectiv prin urmare abordarea trebuie să fie alta pentru a vedea care din ele sunt gata iar cele care sunt gata le băgăm pe loturi în studiile de fezbilitate. Nu are nimeni nicio putere asupra constructorilor, astfel soluția pe care am găsit-o a fost să facem lotul 1 pentru că pentru acesta ne-au dat asigurări că vor fi gata într-un termen care să ne permită să asfaltăm anul ăsta, iar pentru restul, mai exact cele menționate in amendament nu avem această informație. Să mai fac încă un studiu de fezeabilitate când nu știu care străzi sunt gata din moment ce avem un studiu de fezabilitate chiar dacă este neactualizat pe aceleași străzi……..

Domnul Cojocaru Iustin menționează că domnul Primar a vorbit despre faptul că a fost prea din scurt timp și că a avut la dispoziție câteva ore pentru aceste amendamente. Eu consider că dumnevoastră în calitatea de primar și cei angajați în primărie ați avut câțiva ani să rezolvați aceste probleme ci nu câteva ore și tot nu ați făcut aceste lucruri.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că acesta face confuzii.

Domnul Băiaș Costel precizează că trebuie să se vorbească concret despre amendament.

Domnul Cojocaru Iustin susține că problemele din Livadă sunt foarte vechi pe care administrația dumnevoastră  în calitate de angajat și colegii dumnevoastră ar trebui să se preocupe  de foarte mult timp. Sunteți angajat la fel și colegii dumneavoastră, iar  noi avem calitatea de consilieri, avem joburi și avem obligația de a face ceea ce credem că trebuie făcut pentru comunitate, ăsta e rolul nostru, de asta am venit cu aceste amendamente care sperăm ca împreună cu colegii noștri să le luați în considerare pentru că sunt importante și pentru că necesită soluții de foarte mult timp. Argumentul dumneavoastră referitor la faptul că l-am depus cu o oră înainte nu stă în picioare, în conditiile în care frecvent se întâmplă în ședintele noastre să avem proiecte suplimentare cu câteva ore înainte.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că nu se refera la problemele vechi, sunt probleme care există dar nu acest lucru este în dezbatere acum. Pe mine legea mă obligă ca până în ședință să am un raspuns, de fapt nu mă obligă neaparat să dau un raspuns scris dar obrazul mă obligă să pot să  răspund la chestiile respective. Pentru a răspunde într-o  oră  și ceva când ai 7 amendamente pe toate  domeniile posibile, o oră și un pic nu este îndeajuns să raspunzi la ele iar aici mă refer la amendamente nu de problema în sine. Problema în sine o discutăm pe fiecare amendament în parte, iar ce am spus  la început a fost referitor la pachetul de amendamente, nu la faptul ca se face sau nu asfaltarea.

Domnul Cojocaru Iustin precizează că domnul Primar îi înțelege mai bine pe consilieri când primesc pe suplimentarea ordinii de zi cu câteva ore înainte.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup afirmă că diferența dintre cele pe care le-ați dat acum este faptul că pe mine mă obligă legea să vin și să vă dau un raport la fiecare chestie scrisă aici, fie ca are sens sau nu. Trebuie să mă documentez pentru că sunt unele chestii care chiar nu au sens din ce s-a scris și acest lucru îți mănâncă timp. La problema fiecăruia vă răspund separat mai exact că nu sunt terminate străzile acolo, avem un SF  deja existent, actualizarea pe străzi care vor fi gata se va face în momentul în care străzile vom avea certitudinea că sunt gata. Îmi este greu să răspund la chestiile care nu sunt pe subiect, din chestiile astea, și în momentul când te apuci să chemi toate departamentele cu oră pentru a le cere diferite documentații este anevoios. Problema rămâne că eu m-am plâns  si am spus ca este un circ  facut aici însă nu pe substanța lor, ci pe felul în  care a fost pus, că unele sunt rezonabile mai exact cea cu livada care are meritele ei ca inițiativă pe care o putem discuta și preluăm ceea ce putem.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia precizează că obiectivul lor a fost să se discute acest subiect, a observat că se rezolvaseră niște lucruri de exemplu: “școală după școală” și „a doua șansă” se face în Mogoșoaia. Se spunea că nu există spați însă între timp lucrurile astea s-au rezolvat. Este un lucru foarte bun, acesta fiind obiectivul tuturor ca lucrurile să meargă mai bine și să inițiem discuiți reale.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă a făcut bine sau rău.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia îi răspunde că a făcut foarte bine că a apreciat. Obiectivul este  îmbunătățirea discuțiilor dezbaterilor acestui consiliu. 

Domnul Băiaș Costel solicită ca doamna Felicia sa discute stric de acest amendament.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că de când este în consiliul, nu a văzut cine știe ce exerciții pe amendamente, doar noi venim cu amendamente de când suntem consilieri. În alte consilii locale amendamentele vin în timpul ședinței.

Domnul Băiaș Costel sustine că deviază de la subiect și ar trebui să vorbească despre acest amendament. O întreabă pe doamna Felicia Ienculescu Popovici dacă este fezabil.(amendamentul)

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că este fezabil și consideră ca nu este fezabil faptul că se vrea să se facă canalizare și apă în câmp.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă ce legătură are cu ceea ce se face în  câmp.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia întreabă dacă ceea ce vrea să se facă este pe drumul Mori în câmp.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că este în intravilanul comunei, consultați harta.

Acesta menționează că au gasit ca sursă de finanțare reducerea sumei prevăzută la alimentare pentru  tronson 4, tot dumnevoastră ați votat și ar trebui să știți că acest lucru este ilegal. Să diminuezi un buget deja votat, o bucată dintr-un buget și niște indicatori tehnico-economici votați deja de dumneavoastră, să îi diminuezi este spre penal.

Domnul Cojocaru Iustin întreabă de ce nu au voie să propună amendamente din moment ce domnul Primar are voie să nu respecte legea.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că trebuie să propună amendamente care nu sunt ilegale. Nu ai cum să iei sursă de finanțare o chestie pe care ați votat-o ca sursă de finanțare .

Domnul Cojocaru Iustin precizează că nu a votat așa ceva.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că fac parte dintr-un consiliu. Precizează că și el face parte dintr-o țară, iar faptul ca a ieșit un președinte și eu am votat împotrivă nu înseamnă că nu mă supun. Mă supun legilor scoase de parlament. Nu aveți nici dumneavoastră nici eu dreptul să nu respectați legea dacă nu ați votat-o. Daca s-a întrunit o majoritate pe orice fel de lege trebuie să o respectăm fie că ați votat împotriva ei sau nu, deci argumentul acesta ca nu am fost de acord….

Doamna Ienculescu Popovici Felicia și domnul Cojocaru Iustin precizează că nu au votat bugetul, în ședința precedentă nu au votat.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia afirmă că se poate modifica bugetul.

Domnul Cojocaru Iustin susține că au trimis un amendament prin care solicită să se facă acea modificare.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează ca nu are voie să facă modificarea pentru că o ai votată. Acest tronson pe care vreți să îl modificați în forma în care este votată aici…

Domnul Cojocaru Iustin susține că nu a votat.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup afirmă că nu contează cum au făcut, în forma în care este, mai exact fiind depusă spre finanțare pe Anghel Saligny, nu poți să umbli la el.

Domnul Cojocaru Iustin întreabă dacă este singura problemă

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că este problema punctuală de aici.

Domnul Cojocaru Iustin îl îndeamnă pe domnul Primar să găsească o altă soluție ca să rezolve problema în sine dacă există.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că dacă ar încerca să caute o solutie acum, în momentul de față este una generică și putem găsi o soluție în momentul de față  dacă ar fi fost pus cum trebuia..

Domnul Pavel Aurel susține să se amâne bugetul.

Domnul Cojocaru Iustin afirmă că domnul Primar vine cu aceste hotărâri de consiliul local și tot el ar fi trebuit să rezolve defapt problemele acestei comunități, însă dacă nu o face, venim să-l ajutăm pentru a  încerca  rezolvarea unei părți din ele.

Domnul Băiaș Costel precizează că la acest amendament s-a spus că există un studiu de fezabilitate, pentru toate străzile, care nu este actualizat.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă a fost votat și dacă era obligatoriu să fie prins în buget.

Domnul Băiaș Costel afirmă că referitor la acest amendament sunt străzi care nu sunt predate, sunt niște străzi care sunt în posibilitatea de a fi predate și există un lot numărul 1 în care sunt niște stăzi care se vor asflata, restul râmâne când vor fi predate străzile.

Amnedamentul nr. 2 înregistrat la comuna Mogoșoaia cu nr. 3310/02.02.2024, acesta fiind respins cu 4 voturi pentru (domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Cojocaru Iustin, domnul Alin Călin Vârtic și doamna Ienculescu Popovici Felicia), 1 abținere (domnul Pavel Aurel) și 10 împotrivă.

Domnul Băiaș Costel dă citire amendamentului nr. 2.

Domnul Băiaș Costel întreabă dacă sunt obervații la acest amendament.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că este o ocazie bună de declarație politică. Din străzile trecute în amendament, Stadionului  este asfaltată în tot ce este domeniu public, Tudor Arghezii este asflatată pe toată suprafața deținută domeniului public și Crinului are lucrările de apă și canal în curs de execuție, intră în lotul doi de studiu de fezabilitate, deci dacă ați fi făcut un minim de documentare ați fi văzut că erau asfaltate deja străzile pe care le-ați trecut.

Domnul Iacoban Dumitru Alexandru precizează că solicită domeniul public de doi ani și nu li se dă pentru a ști ce este în domeniu public sau nu.

Domnul Băiaș Costel întreabă de unde știu dacă nu este asfaltată.

Domnul Cojocaru Iustin răspunde că se vede ochiometric, am trecut pe acolo, se vede că nu este asfalt pe toată strada. Strada este publică, nu poate fi o zonă de stradă privată.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia  afirmă că a cerut în repetate rânduri patrimoniul comunei, obligație pe care o aveți în codul administrativ să ne comunicați și să publicați.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că este pe eTerra.

Domnul Cojocaru Iustin afirmă că de 4 ani de zile solicită acest lucru. Îl întreabă pe domnul Primar de ce nu a răspuns la solcitarea transmisă în scris. De 4 ani de zile aveți solicitări din partea noastră la care nu ne răspundeți și sunteți obligat de lege, nu este prima oară.

Domnul Cotel Băiaș îi îndeamnă să refacă solicitarea.

Domnul Cojocaru Iustin întreabă câte solicitări să facă.

Domnul Băiaș Costel răspunde că au dreptul prin lege să revină.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup solicită să fie trimisă o copie după solicitarea scrisă care a fost făcută.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup afirmă că ați fi putut să vă documentați, chiar dacă nu vă răspundeam la asta. Nu țin minte să am vreo hârtie scrisă de la dumneavoastră.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia  întreabă dacă își indeplinește obligația legală din codul administrativ.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că înainte să îl întrebe  dacă își îndeplinește vreo obligație să nu mai  mintă referitor la faptul că au făcut vreo solicitare.

Domnul Cojocaru Iustin îl întreabă pe domnul Primar dacă își dă demisia în momentul în care face dovada că au solicitat.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că își dă demisia când sunt străzile asfaltate.

Domnul Cojocaru Iustin susține că au dovada că au făcut solicitarea.

Domnul Vârtic Călin Alin întreabă dacă strada Stadionului este integral domeniul public?

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că nu, nici Tudor Arghezi.

Domnul Vârtic Călin Alin întreabă dacă putem să găsim o altă sursă de finanțare ele  fiind  într-un proiect deja aprobat. Sursa este deja greșită, dar putem să găsim o sursă care nu este greșită.

Domnul Băiaș Costel menționează că nu este referitor la aceste străzi.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că a încercat să explice de la bun început că problema nu este neapărat sursa de finanțare, sursa de finanțare am menționat-o abia după ce am fost jignit. Am explicat de la bun început că în momentul în care se va ajunge să fie o chestie realizabilă vom face SF-ul respectiv și atunci găsim sursa de finanțare, dar nu este cazul acum, pentru că nu avem nici o stradă în momentul de față  să fie asfaltabilă și nu este bagată la SF.

Amnedamentul nr. 3 înregistrat la comuna Mogoșoaia cu nr. 3311/02.02.2024, acesta fiind respins cu 4 voturi pentru (domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Cojocaru Iustin, domnul Alin Călin Vârtic și doamna Ienculescu Popovici Felicia), 1 abținere (domnul Pavel Aurel) și 10 împotrivă.

Domnul Costel Băiaș dă citire amendamentului nr. 3.

Doamna Cristina Roxana Chihai precizează că ideea unei școli într-o altă locație le-a aparținut colegiilor de la USR din București, aceștia au propus acum să se mai ridice un etaj la școală sau să mai facem în curtea școlii un alt corp. Au precizat faptul că vom avea aceeași problemă, mai exact faptul că oamenii nu-și vor aduce copiii. Referitor la celelalte discuții, mai exact cifra de școlarizare, doamna Felicia Ienculescu Popovici are dreptate cu ceea ce spune legea. Avem o gradiniță cu program prelungit și s-a spus că nu își aduc părinții copii la program prelungit pentru  nu avem…din cauza asta se duc în oraș. În primul an din cele 3 clase s-a ocupat doar una la program prelungit, anul ăsta s-au ocupat două. O singură familie din Livada și-au adus copii, în rest sunt doar copii din comunitate.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că grădinița nouă este cu mult peste orice grădiniță de stat, nu vorbesc de cele private din București. Pentru cine vrea să facă o vizită poate să se lămurească.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează că a observat în buget, la liniile legate de asistență socială că sunt  foarte puțini copii care beneficiază de stimulentul de participare la grădiniță fiind  destul de important. Ar trebui să facă mai multe eforturi, să comunice parinților că beneficiază și de acest stimulent. Cred că sunt 12 sau 13 copii din 100 care primesc acest stimulent. Am observat, că în timp ce numărul de copii de la școala este același, numărul de copii în grădinițe crește deci înseamnă că este ceva bun în această grădiniță. Poate că ar trebui mai multe eforturi pentru a face și alte lucruri, pentru a convinge populația locală că ceea ce se întâmplă acolo este un lucru foarte bun. În ceea ce mă privește asta fac, consider că este bună infrastructura, educatoarele, profesoarele de acolo sunt foarte bune și încurajez oamenii din Mogoșoaia să viziteze măcar. Dacă toată lumea de aici ar face același lucru, și mai ales dacă am da și acest stimulent de participare la grădiniță eu cred că lucrurile s-ar schimba. Am votat un nou regulament legat de asistență socială, mă voi ocupa și eu personal de asta pentru a mă asigura că se face tot ceea ce trebuie ca și copii să meargă la această minunată infrastructură, pe care o avem  în urma unor insistențe de nu se mai termina.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că o să mai fie o grădiniță în zona Livadă.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că există în data de 24.08.2023 hotărârea nr. 110 la care ați participat și ați votat împotrivă (domnul Aurel Pavel, doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Iustin Cojocaru), dar a trecut cu 10 voturi. Hotărârea privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiții pe care vreți sa o schimbați ca text. Vreți să schimbați o hotărâre, la care ați participat și doriți modificarea unui studiu de fezabilitate care are studiul de fezabilitate predat, aprobați indcatorii tehnico economici si doar nu este plătit.

Amendament nr. 4 înregistrat la comuna Mogoșoaia cu nr. 3312/02.02.2024, acesta fiind respins cu 3 voturi pentru (doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban și domnul Cojocaru Iustin), 2 abțineri (domnul Pavel Aurel și domnul Alin Călin Vârtic) și 10 împotrivă.

Domnul Băiaș Costel dă citire amendamentului nr. 4.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă din textul amendamentului rezultă constituirea unei noi parcări cu plată sau să le refacem pe acestea care există cu plată.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia răspunde că se dorește refacerea celor existente deja, cu plată.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că nu trebuie studiu de fezabilitate, este un sistem de taxare, aici este vorba doar de oportunitate, mai exact dacă se hotărește că este oportun să taxăm oamenii pentru parcare, o să studiem chestia asta.

Domnul Cojocaru Iustin consideră că este important având ca scop aducerea de bani pentru buget.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că în orice loc din București sau din străinătate există cu culori marcate, mai exact rezidenți și vizitatori. Rezidenții pot parca fără niciun fel de taxă, iar cei care sunt vizitatori trebuie să plătească. Noi care stăm în Mogoșoaia, chiar dacă nu au buletine, pot să vină cu bicicleta sau pe jos, foarte mulți făcând deja asta, deci nu cred că îi afectează, iar ceilalți care sunt rezidenți nu vor plăti.

Domnul Florin Răducu Covoaci precizează că așa ar fi trebuit să se menționeze în amendament însă în el ați solicitat un studiu de fezabilitate pentru construirea unei noi parcări. Nu avem cum să votăm așa ceva, deoarece ați cerut ceva în scris dar vă doriți altceva.

Domnul Cojocaru Iustin susține că ideea contează.

Domnul Florin Răducu Covoaci afirmă că a fost ideea sa cu smart parking. Și-ar fi dorit să voteze dacă era specificat clar în amendament ceea ce se dorește cu adevărat.

Amendament nr. 5 înregistrat la comuna Mogoșoaia cu nr. 3313/02.02.2024, acesta fiind respins cu 4 voturi pentru (doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Cojocaru Iustin și domnul Alin Călin Vârtic), 1 abțineri (domnul Pavel Aurel) și 10 împotrivă.

Domnul Costel Băiaș dă citire din amendamentul nr. 5.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că nu este familiarizat cu zona prin urmare nu știe despre piața altfel și piata Value Center. Acesta întreabă dacă piața altfel este o piață privată.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că este o piață volantă, sunt multe piețe volante.

Domnul Cojocaru Iustin precizează că se amenajează doar într-o anumită zi și într-un anumit interval.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că primăriile sunt cele care amenajează și stabilesc niște locuri.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă cine organizează.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează că probabil este un parteneriat cu primăria, nu știu cine inițiază un astfel de proiect…

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează faptul că pe el îl interesează cum funcționează. Acesta întreabă dacă primaria a inventat piață altfel sau piața Value Center.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban menționează că nu știe ce relevanță are acest aspect.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că are relevanță, deoarece trebuie să se înțeleagă dacă se poate face, poate nu cade în sarcina noastră, dacă e făcută de privat.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban menționează că se face pe domeniul public.

Domnul Cojocaru Iustin îl întreabă pe domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup dacă este nevoie de o piață în Mogoșoaia.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că nu s-a spus de piață, ci de piață volantă.

Domnul Cojocaru Iustin susține că este un prim pas decât deloc.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că s-a votat un regulament.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup menționează că dacă sar toți 3 ( Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin și Dumitru Iacoban) cu 3 întrebări una după alta la un răspuns de al meu nu ajungem nicăieri. V-am întrebat și asteptam explicația. Trebuie să înțeleg dacă mi se pare potrivită, mai exact dacă se află pe aria noastră de competență.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă primăriile pun la dispoziție spațiile și sunt cele care organizează aceste pieți (piața altfel și piața Value Center), acestea fiind spații publice.

 Domnul Cojocaru Iustin precizează că au venit cu un astfel de amendament și anul trecut.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că este un regulament, în general cei care vin, aduc propriile lor lucruri de expus, toate tejghelele, chiar o furgonetă ș.a.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă ce program au.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici răspunde că se stabilește o zi a săptămânii, se anunță. Poate fi o zi sau trei zile pe săptămână.

Domnul Pavel Aurel susține că UAT stabilește.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup solicită informații referitoare la modul de funcționare din punct de vedere economic, care este activitatea lui.

Domnul Pavel Aurel precizează faptul că pentru sâmbătă se va da anunț că parcarea de la Donca Simo va fi eliberată și eventulii comercianți, producători locali și alții pot veni să-și expună marfa.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că la Sibiu există piața Huet care iși desfășoară activitatea vinerea.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că piața Huet este o piațetă, adică piață în sens urbanistic.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează că nu este o piață unde se face comerț.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că este o piață urbanistică, una în care poți să te plimbi cu câinele, stai pe o bancă, deci este un spațiu public urbanistic.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că este un loc public, exact în fața catedralei, vinerea vin oamenii cu ce au ei, deci nu trebuie să vină primăria să cumpere ceva, fiecare își expune marfa și oamenii cumpără.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă reguliile astea le dă Primăria sau le organizează cineva.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici răspunde că le dă Primaria, există un regulament.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă de câte ori pe săptămână se organizează, și anume, o dată pe săptămână, în fiecare săptămână sau de trei ori pe săptămână.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că la Sibiu este o dată pe săptămână.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează varianta găsită în care să organizezi așa ceva sâmbăta și dumincă, nu se poate deoarece asta ar însemna să ocupi locurile de parcare când este aglomerat în parc.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că vom avea o piață fixă.

Domnul Costel Băiaș susține că pentru organizarea unei piețe volante este ușor, deci e vorba de niște măsuri sanitare care trebuiesc asigurate.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că trebuie un regulament.

Domnul Pavel Aurel menționează că e la fel cum au fost cele asigurate în parc.

Domnul Costel Băiaș susține că au fost, s-a tras apă.

Domnul Florin Răducu Covaci consideră că nu este nevoie de o piață volantă, ci de o piață fixă, o piață volantă creează mai mult haos și mizerie.

 Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că în toate orașele din Italia există un calendar, în care este specificat faptul ca luni este în orasul x, fără apă, fără nimic.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că poate nu au posibilitatea să construiască o piață fixă.

Este de părere că dacă o fixăm într-o parcare sau în zona parcului creăm mai mult haos, vin oamenii la piață, vin la parc.

Domnul Cojocaru Iustin susține că ar trebui să se încerce în timpul săptămânii, nu trebuie neapărat să se suprapună cu activitatea de recreere.

Domnul Florin Răducu Covaci menționează că în timpul săptămânii se poate dar nu și în weekend.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup dă citire din amendamentul nr. 5.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă această piață volantă va îmbunătății sau va reduce total această problemă a comunității sau mai degrabă o piață normală. Piața volantă i se pare o chestie foarte drăguță, a văzut peste tot în străinătate astfel de piețe, însă nu știe care este solicitarea și cât de mult este dorită, depinde ce dai la piață volantă, mai exact unde o poziționezi. Dacă poziționezi piața volantă și vine fiecare cu trei  șuruburi ruginite și cu două fiare de călcat de pe vremea lu Nea Nicu….., în funcție de ce faci acolo, o și poziționezi. Vorbind de piața volantă i se pare o idee bună dar trebuie să o poziționăm,  nu ar fi de acord să vină fiecare cu vechiturile din casă și să pună pe un prosop murdar 3 șurubrui și un bec ars.

Domnul Iacoban Alexandru Dumitru susține că se face un regulament și se poate stabilii în el anumite detalii.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că s-a referit la producători.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă ce producători avem, dacă intrăm pe agroalimentare

Domnul Florin Răducu Covaci susține că nu avem producători de legume

Domnul Cojocaru Iustin menționează că sunt unii producători pe care ar trebui să-i încurajăm.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că cineva ar putea să vină și să improvizeze în parcare la Lukoil cu nuci și diverse chestii.

Domnul Costel Băiaș menționează că nu sunt de la noi din localitate.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține ca și-ar dori să vină și din afara localității.

Domnul Costel Băiaș dorește să se facă doar pentru localnicii din comuna noastră.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că nu și-ar dori să se facă doar pentru localnicii noștri, pentru că poate nu vor produce tot ce trebuie, este ceva complet greșit.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup dă citire amendamentului nr. 5.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că dorește să afle dacă există producători identificați de doamna Felicia Ienculescu Popovici și ce produse au pentru că nu poți să faci piață cu laptele de măgăriță.

Domnul Cojocaru Iustin afirmă că mai sunt și alte piețe, mai exact piață de flori.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că există florari.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că atunci când  se intră pe perisabile e cu totul altă infrastructură, adică dacă ai venit cu lapte de măgăriță, la 35 de grade…..

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează că vineri este piață în Sibiu, prin urmare aceasta solicită să se meargă acolo pentru a vedea că există cașcaval, brânzeturi, de toate, deci perisabile și nu-i obligă nimeni…deci așa este în Sibiu.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă au frigidere.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici răspunde ca nu au frigidere.

Domnul Cojocaru Iustin precizează că au recipiente speciale.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici îl întreabă pe domnul Florin Răducu Covaci dacă a bugetat această piață fixă.

Domnul Florin Răducu Covaci susține că vor vedea. Acesta precizează că le dă idei ca să vină cu ele în ședință.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici afirmă că nu le-a fost dată această idee, este din 2021 .

Amendamentul nr. 6 înregistrat la comuna Mogoșoaia cu nr. 3314/02.02.2024, acesta fiind respins cu 4 voturi pentru (doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Cojocaru Iustin și domnul Pavel Aurel), 1 abținere (Alin Călin Vârtic) și 10 împotrivă .

Domnul Costel Băiaș dă citire amendamentului nr. 6.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că s-a făcut o confuzie, mai exact se explică faptul că nu există egalitate între locuințele pentru tineri și locuințele temporare pentru familii sinistrate, adică dacă faci locuințele pentru tineri nu poți să bagi familii sinistrate. Susține că s-a făcut solicitarea către ANL, au intrat în discuții de o bună vreme de timp, chiar din 2014 au avut o primă comunicare și au avut diverse corenspondențe. Sunt în pragul intrării într-un parteneriat cu ei, doar că durează, deoarece așa se întâmplă de obicei în România cu genu acesta de treburi.

Precizează faptul că s-a pornit în 2011 canalizarea din livadă, mai exact documentația, dar nu s-au apucat de ea timp de  10 ani pentru că durează lucrurile astea, toată lumea și-ar dori să se facă mai repede, adică dacă se crede faptul că se dorește să se țină pe loc ANL sau să nu se facă Livada sau  canalul….. astea trec prin foarte multe filtre și decizii care nu sunt la noi. În ultima dicuție pe care am avut-o cu ANL-ul la început de an s-a vorbit despre încadrarea în baremurile cerute, se discută treaba asta și vom vedea dacă se poate face….. Mai multe detalii le poate da domnul Florin Răducu Covaci.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că s-a reluat directa comunicare cu ANL, se pare că se va demara un astfel de proiect,  se va anunța la momentul potrivit. Referitor la locuințele sociale cum a specificat și domnul Primar, mai exact că nu pot fi băgați unii peste alții, am identificat un teren unde ne dorim să construim locuințe pentru persoanele cu probleme de care spuneți dumneavoastră.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că ar fi bine să se facă un studiu de nevoi deja, să cuantificăm.

Domnul Florin Răducu Covaci afirmă că în scris se pune ceva însă se dorește altceva, se amestcă lucrurile și nu se poate vota.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează că este un premiu european care se dă la tot felul de clădiri, au fost și clădiri din România. Toate astea introduse se numeau locuințe sociale, nu o altfel de locuință, termenul generic este locuințe sociale pentru că ăștia sunt beneficiarii.

Domnul Florin Răducu Covaci susține că în Romănia sunt locuințe pentru tineri și locuințe sociale, așa sunt denumite.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că tinerii pot să fie și vulnerabili sau familia, se face ancheta socială.

Domnul Florin Răducu Covaci menționează că s-au exprimat greșit, sunt lucruri care au fost  demarate demult.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă de ce nu se poate vota un astfel de studiu.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că este transmis destul de târziu, există deja acest studiu.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că va face cerere pentru a li se da studiul.

Domnul Florin Răducu Covaci afirmă că există teren atât pentru ANL cât și pentru locuințele sociale.

Domnul Cojocaru Iustin întreabă câte persoane se află în astfel de situație dacă acest studiu este făcut deja.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că se solicită niște lucruri pe care deja le-au demarat, mai mult de atât se face și o confuzie între locuințele sociale și locuințele pentru tineri, trebuie să știm ce să cerem.

Amendamentul nr. 7  înregistrat la comuna Mogoșoaia cu nr. 3328/ 02.02.2024, acesta fiind respins cu 3 voturi (doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban și domnul Cojocaru Iustin), 2 abțineri ( domnul Pavel Aurel și domnul Alin Călin Vârtic) și 10 voturi împotrivă.

Domnul Costel Băiaș dă citire amendamentului nr. 7.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că în primul paragraf se vorbește despre dezvoltarea urbanistică care nu a blocat încă accesul. Aici ar trebui să vă hotărâți pentru că la momentul când am suspendat PUZ-urile din Livadă tocmai pentru că la modul la care a fost pus în posesie de pe vremea când era domnul Pavel Aurel urbanist și la cum au fost aprobate în Livadă tot de pe vremea când era domnul Pavel Aurel urbanist și nu s-a lăsat absolut nimic, mai exact nciun fel de ieșire, loc de parc și nicio ieșire pe marginea lacului, noi am găsit că e bine să fie suspendate. Tot din cauza PUZ-urilor și a gândirii defectuoase a urbanismului în zona aia nu aveam unde să scurgem apele pluviale, canalele de desecare de la vremea respectivă au fost transformate în drumuri ca să se poată pune în posesie până în canale, nu au mai rămas drumuri și când s-au umplut canalele de desecare s-a inundat zona.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă se referă la hotărârea judecătorească care îi obliga să se dea un certificat de urbanism.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că un subprodus secundară al acestei suspendări în Livadă era faptul că puteam să gândim toată zona într-un fel pentru a opri dezvoltarea haotică din Livadă. Este o dezvoltare haotică, fiecare PUZ  aprobat pe vremea respectivă are două pagini de regulament în care poți face orice în zona Livadă.

Domnul Pavel Aurel îl întreabă domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup dacă a făcut vreun PUZ în Livadă.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că nu.

Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că nu se poate să ne ferim de problemele care există în Livadă, din cauza proastei organizări.

Domnul Pavel Aurel susține că sunt probleme și la Erbașu, unde au fost făcute 200.000.000 de apartamente și nu au canalizare.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că se dorește parc în Livadă dar trebuie sa ne hotărâm, ori dăm drumul la PUZ-urile din Livadă pentru că aveți prieteni care doresc acest lucru ori….

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că i-au fost făcute mai multe acuze, m-ați făcut mincinoasă, spuneți că avem prieteni. Cum a spus domnișoara secretar că ne dă în judecată, așa putem să vă dăm și noi în judecată pentru calomnii în ședință publică.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că este de acord să fie dat în judecată și dacă nu pot să dovedesc acest lucru înseamnă că sunt de vină.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici îi solicită președintelui de ședință să-i atragă atenția  domnului Primar Paul Mihai Nicu Precup referitor la acuzele și jignirile nefondate.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că au venit la cursurile repsective cu oamenii cu care ați luptat împreună pentru a se da drumul la construcțiile în Livadă.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă se referă la dezbaterea publică l-a care au participat cu toții.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că da.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează ca s-a vrut să fie dată afară din dezbaterea pe PUZ-urile din Livadă.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup afirmă că nu ține minte să fi solicitat pentru a fi dată afară.

Precizează faptul că dacă vor să se contruiască parc în Livadă trebuie să se hotărească, dacă vor să se contruiască și să se planifice în același timp nu o să se poată, pentru că întodeauna o să vină unu care o să zică că vrea să construiască în mijlocul locului în care vrei să faci parc, dupaia trebuie să schimbi totul. Trebuie să existe momente de resetare de T0 mai ales pe zonele care nu s-au dezvoltat în Livadă, nu vorbește de zonele care deja sunt construite.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că așteaptă cu nerăbdare PUZ-ul din Livadă, de doi ani așteptăm.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că durează.

Domnul Cojocaru Iustin menționează că le-a promis oamenilor că va fi gata în doi ani. Întreabă de ce a fost pus un termen dacă nu a fost respectat.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că populația a cerut altceva, când s-a venit cu străzi care aveau o anumită lățime, s-a spus că nu e bine, trebuie să ținem cont de populație.

Trebuie redesenată după dorința fiecăruia, după dorința majorității, au zis că nu vor așa, prin urmare am redesenat-o din cauza asta durează pentru că nu poți să faci repede și cum vrea toată lumea, ori se face cum vrea toată lumea de acolo și durează ori faci……

Domnul Cojocaru Iustin afirmă că de doi ani se promite.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că o să mai dureze.

Susține că a pornit niște studii geologice (care ne dau detalii despre compoziția și structura terenului)  pe zona din spatele pădurii Motoc dinspre lac, unde în opinia noastră este greu de făcut urbanizare deși s-au împărțit locuri acolo. După spusele dumneavoastră ar trebuie ținut terenul până nu se urbanizează, nu avem un metru pătrat al primăriei acolo ca să putem să-l punem în treaba asta pentru că s-au pus în disperare în posesie terenuri acolo fără să se lase pentru drumuri sau pentru stații de epurare.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că există finanțare și se pot cumpăra de la privați.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că se pot lua și gratis, avem 100 și ceva de ha luate gratis pe care nu le-ați acceptat.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup a atras atenția că nu există un metru pătrat de teren, când a solicitat pentru școală în ultimii doi ani s-a spus că Primăria nu are niciun metru de teren, apoi s-a descoperit că există terenul unde se face conexiunea cu A0 că este în domeniul public, acolo unde se face bazinul de înot după ce vă jurați că nu mai avem terenuri, avem teren pentru grădiniță.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă dacă a comunicat faptul că există 4000 de metri în care se face gradiniță în Livadă.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă unde anume.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că pe strada Doinei, acolo unde este șantier.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că deja s-a inițiat studiul geologic pentru a vedea dacă este oportun mai exact dacă ține terenul în zona respectivă. Așteptăm să ne dea rezultatele finale de la studiile geologice din zona Motoc.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că nu știe de ce trebuiesc studii geologice pentru că ar fi necesar doar în cazul în care construim un parc.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că trebuiesc pentru că în locul respectiv, în momentul în care au fost puse în posesie, proprietarii de acolo au venit și au spus că s-a băgat toată Livada în intravilan iar cu noi aveți ceva și nu mai vreți să băgați în intravilan zona respectivă. A luat hărțiile de la 1970-1980 fiind cele mai vechi hărți care au fost găsite la cadastru. Pe vremea lui Ceaușescu în zona respectivă s-a făcut desecarea lacului și s-a depozitat tot mâlul din decolmatarea lacului, acolo era laculul, toată apa venea aproape de pădure. Suține că nu vrea să-și asume fără să se facă un studiu geologic, în care să vedem dacă ține terenul pentru că nu vrea să se trezească la fel ca situația neplăcută în condițiile în care este mâl scos din lac.

În opinia sa dacă este mâl acolo fie și de 20 de ani, este puțin probabil să fie construibil în sensul în care lumea se așteaptă la acest lucru, astfel poți explica și cetățenilor de acolo de ce nu poate fi intravilan construibil acolo. Crede că oricine din sala sau care are teren acolo are dreptul să știe. Unii au cumpărat teren venind la Primărie să întrebe dacă va intra în intravilan și li se spunea că se va intra, nu putem să ține cont de oamenii respectivi, iar în momentul în care aceste studii geotehnice ne vor spune dacă se poate ține o construcție sau nu ține construcție, ține parc sau nu ține parc, putem să mergem mai departe pentru a comanda și studiu de fezabilitate pentru parc.

Noi discutăm despre chestiile care urmează să le facem și voi (USR) veniți să le propuneți cu două ore înainte, pașii sunt făcuți.

Domnul Cojocaru Iustin precizează ca toate regulamentele au fost discutate, dar nu s-a votat niciunul. Trebuie să mai treacă încă 14 ani ca să facem o piață, grădiniță, să asfaltăm niște străzi.

Domnul Florin Răducu Covaci îl întreabă pe domnul Cojocaru Iustin de ce au votat împotriva introducerii canalului și apă acum 1 an sau 2 ani. Precizează că nu au venit să voteze proiecte constructive pentru comunitate ci doar să facă politică.

Domnul Dumitru Iacoban Alexandru susține că s-a venit cu proiectele referitor la canalizarea din Livadă, mai exact de canalizarea pluviala și s-a spus să votăm niște indicatori tehnico-economici care erau de câteva zeci de milioane de euro. Referitor la PUZ-urile din Livadă, suspendarea lor a fost anulată de către instanță.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că a fost o hotărâre de consiliu local, care a fost prelungită de mai multe ori. A fost anulată în primă instanță.

Domnul Dumitru Iacoban Alexandru susține că nu s-a făcut recurs.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup menționează că în termenul în care se putea depune recurs, am hotărât să nu se mai depună recursul ci doar să modificăm hotărârea.

Domnul Dumitru Iacoban Alexandru întreabă cine a hotărât să nu depună recursul, doar am luat act în consiliul local.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup menționează că întrebarea a fost dacă se merge înainte cu depunerea recursului sau votăm modificarea hotărârii începând cu data de astazi, iar toată lumea a votat pentru (15 voturi), inclusiv dumneavoastră (domnul Dumitru Alexandru Iacoban) pentru a nu mai merge în instanță. Deci nu era anulată, puteam să mergem mai departe. A venit să întrebe consiliul local dacă se dorește modificare hotărârii în sensul terminării acesteia sau mergem mai departe și depunem apelul.

Amendamentul nr. 1 formulat de către domnul Vârtic Alin Călin înregistrat la comuna Mogoșoaia cu nr. 3294/02.02.2024, acesta fiind aprobat cu 13 voturi pentru,  1 abținere (Pavel Aurel), 1 împotrivă (Dinu Gheorghe).

Domnul Costel Baiaș dă citire Amendamentului nr. 1 formulat de către domnul Vârtic Alin Călin.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup  spune că este un amendament bine făcut al USR ului.

Domnul Florin Covaci menționează că este amendamentului doar al domnului Vârtic Alin Călin.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup consideră că este un  amendament bun pentru că nu este precizată niciun fel de  strada.

Domnul Florin Covaci menționează că acest amendament mulțumește pe toată lumea, deoarece toți doresc asfaltarea în Livadă și care dă posibilitatea să se aleagă străzile în funcție de cum sunt terminate străzile de constructor. Dacă termină următoarele 5 străzi, indiferent cum s-ar numi…

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă acest amnedament a fost făcut în contrapartidă cu celelalte.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că amendamentul a fost făcut cu sprijinul aparatului de specialitate care pe ei nu îi sprijină. Nouă ne spuneți că să mergem la cursuri dacă vrem să depunem.

Doamna Secretar General o întreabă pe doamna Felicia dacă i se adresează dumneai?

Doamna Ienculescu Popovici Felicia confirmă.

Doamna Secretar General o întreabă pe doamna Felicia dacă are cunoștință că ea s-ar fi întâlnit cu domnul Vârtic sau că ar fi vorbit cu acesta.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia spune că nu știe.

Doamna Secretar General o întreabă pe doamna Felicia de ce afirmă așa ceva?

Doamna Secretar General întreabă de ce i-a distrus viața de o săptămână încoace.  De când a afirmat domnul Iacoban și a postat pe facebook mi-a distrus viața. Îl întreabă pe domnul Alexandru Iacoban dacă are vreo informație că este vinovată de penalități? Îl întreabă de ce minte, de ce o baga în jocul lor politic, ce treaba are ea. Mentioneaza ca ea a dat examen pentru functia asta, nu a adus-o nimeni, a invatat, a inceput de la zero în primărie și a dat toate examenele până a ajuns secretar. De ce este băgată în mizeria lor politică?

Doamna Secretar General îl întreabă pe domnul Iacoban Alexandru : Spuneți domnul Iacoban de ce ați păstrat postarea mincinoasă sunt eu vinovată de ceva?

Domnul Alexandru Iacoban întreabă:  Ați declarant hotărârile cu 10 voturi.

Doamna Secretar General răspunde că: Da, eu și alți 20 de judecători de la tribunal și alți 3 judecători de la Curtea Constituțională. Sunt opinii juridice și aia sunt proști ca mine? Și aia 3 judecători de la Curtea Constituțională?

Doamna Ienculescu Popovici Felicia menționează: Am fost chemați toți 4 la o instituție importantă a Poliției Române

Doamna Secretar General menționează ca au fost chemați la dosarul la care au făcut denunț chiar ei.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia răspunde că nu. Este un dosar despre care nu știe.  Și acolo au fost întrebați de ce a acceptat doamna Secretar General să voteze cu 10 voturi.

Doamna Secretar General o întreabă pe doamna Ienculescu Popovici Felicia că dacă a fost întrebată chestia asta, asta înseamnă ceva?

Domnul Iustin Cojocaru întreabă ce înseamnă 2/3 din 15?

Doamna Secretar General răspunde că hotărârile de la instanța sunt jumătate, jumătate. Jumătate spun că este 11 și jumătate spun că este 10. Curtea Constituțională o parte spun că este 11, am opinii separate care spun că este 10 și nici măcar nu au spus clar că este 11.

Domnul Iustin Cojocaru revine cu întrebarea cât este 2/3 din 15?

Doamna Secretar General răspunde că nu este niciun dosar finalizat. Eu sunt o mama singură, eu nu pot să mai ies pe stradă că mă huiduie lumea pentru ce, este ceva final acum de mă acuzați voi pe mine? Copilul meu trebuie să meargă la școală să fie tras de ceilalți colegi să i se spună că maică sa este o infractoare, este ceva final acum?

Domnul Iustin Cojocaru răspunde că nu.

Doamna Secretar General întreabă atunci de ce trebuie să suporte asta, să meargă la psiholog cu atacuri de panică.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup spune Pentru că se joacă cu cuvintele, de aceea.

Doamna Secretar General i se adresează domnului Alexandru Iacoban : Speri că vei ajunge la Primărie și vrei să scapi de mine, pentru că știi că cu mine nu vei avea viață să semnez ce vrei tu și uiți că funcția mea e permenentă și mă supui unei presiuni doar ca să poți să scapi de acolo de mine.

Doamna Secretar General i se adresează domnului Alexandru Iacoban: ai un act final care spune lumii că sunt vinovată, dar acum cu ce sunt eu vinovată, vă rog să spuneți oamenilor, există un act final că sunt eu vinovată de ceva? Sau dacă există măcar un început de act. Nu există niciun dosar împotriva mea, nimic, nicio hârtie.

Domnul Florin Covaci solicită să se calmeze situația și să îl ascultăm și pe colegul Călin Alin Vârtic.

Doamna Secretar General părăsește sala de ședință.

Domnul Președinte de ședintă Costel Baiaș dă citire Proiectului de hotărâre nr. 30 din 02.02.2024 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2024.

Domnul Pavel Aurel întreabă:  la investiții- Capitolul 70.02 Construire parc fotovoltaic parc 1, parc 2, comuna Mogoșoaia, aceste locații se află în intravilan sau în extravilan? La punctul 30 la lista de investiții avem capitolul 84.02 DALI Modernizare strada Agronomului, DE87, DE 287/2, DE 227/2, DE203/2, DE202. Unde sunt aceste drumuri de exploatare?

Domnul Dinu Gheorghe îi spune domnului Pavel Aurel că putea să se ducă la Primărie, ieri sau alaltăieri și să te interesezi, nu în ședință acum.

Domnul Pavel Aurel spune din umilele mele cunoștițe de urbanism, așa cum a prezentat și domnul Primar mai devreme, că am lucrat la Urbanism, drum de exploatare este denumirea unui drum pe care merg tractoarele în extravilan. De aici putem înțelege că această investiție se dorește a fi făcută în extravilan.

Domnul Costel Baiaș menționează că drumurile pot fi foarte bine și în intravilan.

1. Proiect de hotărâre nr. 30/15.01.2024 Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru, 1 împotrivă (domnul Pavel Aurel) și 3 abțineri (doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Cojocaru Iustin).

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Se trece la suplimentarea ordinii de zi:

2. Proiect de hotărâre nr. 31 din 02.02.2024 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Mogoșoaia II, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi dintr-un cvorum de 14 consilieri, (domnul Pavel Aurel solicitănd să fie scos din cvorum potrivit art. 228 alin. (1) (2) si (3) din Codul administrativ), din 15 consilieri prezenți la ședință.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Florin Covaci îi atrage atenția că trebuie să spună motivul.

Domnul Pavel Aurel spune că dacă se uită pe procesul verbal de ședința trecută nu există niciun motiv.

Doamna Secretar General revine în sala de ședință și i se aduce la cunoștintă de către președinte că a fost supus la vot proiectul de buget ( 11 voturi pentru, un vot împotrivă Pavel Aurel, 3 abțineri doamna Ienculescu Popovici Felicia, domnul Iacoban Alexandru Dumitru, domnul Iustin Cojocaru), și înainte de proiect a fost votat amendamentul domnului Vartic și au fost 13 voturi pentru , un vot împotriva domnul Dinu Gheorghe, o abținere domnul Pavel Aurel).

3. Proiect de hotărâre nr. 32 din 02.02.2024  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții: „Amenajare sală spectacol Centru Multifuncțional în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, acesta fiind aprobat cu 12 voturi pentru și 3 abțineri ( doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban și domnul Cojocaru Iustin).

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Doamna Ienculescu Popovici Felicia dorește menționarea că a primit prea târziu proiectele și că nu mai votează pe lista suplimentară proiecte care sunt cu foarte mulți bani.

Invitații participant la ședința sunt îndrumați să rămână după închiderea ședinței pentru a fi lămurite toate solicitările acestora.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut