Proces verbal ședința nr. 16273 din 06.07.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 16273 din 06.07.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.


La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, iar prin apel telefonic domnii Băiaș Costel, Bobe Alin Petrișor, Dinu Gheorghe, Iacoban Alexandru Dumitru, Pavel Aurel, și doamna Ienculescu-Popovici Felicia.


Domnul Ionuț Cernat supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre nr. 72 din 05.07.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775 a UAT Mogoșoaia, în vederea depunerii proiectului “Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu, acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).
  2. Proiect de hotărâre nr. 73 din 05.07.2022 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022, a fost propus domnul Covaci Florin Răducu, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Actualizat la:
2 august 2022

Sari la conținut