POSDRU

ANUNT SELECTIE PARTENERI POSDRU

 

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a intrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Primaria Comunei Mogoșoaia, cu sediul in Mogosoaia, șos. București – Tîrgoviște nr. 138, Judetul Ilfov, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entitati de drept privat si public, in vederea depunerii cererilor de finantare pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie (DMI):6.1.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate in Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specific, cat si activitatile transversal, adica managementul proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe site-ul www.fseromania.ro.

Profilul partenerilor

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:

Conditii generale de eligibitate:

Sa aiba un numar de inregistrate juridic (Asociatii, Fundatii, Federatii);

Sa fie acreditati pentru desfasurarea activitatilor relevante pentru acest Domeniu Major Interventie;

Sa aiba experienta in domeniu (informatii cu privire la istoricul proiectelor anterioare)

Furnizarea unor informatii financiare: numar mediu de angajati, cifra de afaceri/venituri din activitati fara scop patrimonial);

Detalierea istoricului finantarii anterioare.

Conditii specific de eligibilitate:

1.ONG-uri;

2.Cooperative de credit, de consum si de productie;

3.Institutii si organizatii member ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;

4.MMFPSPV si structuri/agentii coordinate/subordonate ale acestora;

5.Ministerul Culturii si Cultelor si institutii /agentii/organizatii subordonate/coordinate de acesta;

6.Agentia Nationala Antidrog;

7.Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare;

8.Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale;

9.Administrarea Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;

10.Ministerul Justitiei prin structurile interne responsabile pentru gestionarea serviciilor de probatiune;

11.Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;

12.Organizatii sindicale;

13.Patronate;

14.Unitati de cult si Asociatii religioase;

15.Furnizori de FPC autorizati, publici si privati;

16.Furnizori de servicii sociale;

17.Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;

18.Intreprinderi implicate in economia sociala;

19.Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);

20.Institutii de cercetare;

21.Universitati acreditate, publice si private.

Activitati care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt:

1.Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca;

2.Servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca, crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si ateliere protejate;

3.Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupuri dezavantajate;

4.Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structure ale economiei sociale sis a beneficieze de oportunitatile nou create;

5.Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, si sustinerea structurilor economiei sociale, organizatiilor si cooperativelor sociale nou create;

6.Dezvoltarea si implementarea programelor de formare oentru formatorii din economia sociala, care se finalizeaza cu certificate recunoscute la nivel national;

7.Dezvoltarea si implementarea programelor de formare pentru formatorii din economia sociala, care se finalizeaza cu certificare recunoscute la nivel national;

8.Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii intreprinderilor sociale si pentru specialistii implicati in economia sociala, in vederea dezvoltarii cunostintelor si competentelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing si vanzari, management financiar etc., care se finalizeaza cu certificate recunoscute la nivel national;

9.Formarea profesionala a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusive ONG-uri si voluntari), care se finalizeaza cu certificate recunoscute la nivel national;

10.Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale ale imigrantilor, inclusiv cursuri de limba romana, aspectetc.;

11.Initiative care sa conduca la diminuarea lipsei de incredere si a exclusiunii sociale grupurilor vulnerabile si la combatarea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor;

12.Activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru dezvoltarea economiei sociale;

Solicitantul doreste alcatuirea unuia sau mai multor consortia de parteneri pentru incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

Firmele sau ONG-urile interesate sa participe la selectie vor depune Fisa Partenerului completata si Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POSDRU pe 6.1” la sediul Primariei șos. București – Tîrgoviște nr. 138, Serviciul Registratura,   jud. Ilfov, sau la adresa de e-mail: office@mogosoaia.ro, pana la data de 06.10.2014.

Propunerile de parteneriat, cuprinzand si un buget sintetic, impreuna cu o  copie scanata dupa statutul organizatiei si informatiile referitoare la finantarile anterioare sunt asteptate pe adresa de e-mail: office@mogosoaia.ro, pana la data de 06.10.2014.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobate in ordinea primirii lor. Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata in data 07.10.2013, ora 10.00.

Actualizat la:
7 iulie 2017

Sari la conținut