INFORMARE privind aplicarea dispoziţiilor art. IV din O.U.G. nr. 34_2023

                                                                                                                                                               Nr. 11858/16.05.2023                      

INFORMARE

Potrivit art. IV  O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 15.05.2023, data intrării în vigoare a actului normativ, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice.

 Din analiza documentațiilor de organizare și de desfășurare a concursurilor pentru care s-a asigurat publicitatea pe site-ul instituției comuna Mogoșoaia se constată că pentru posturile prezentate mai jos a fost realizată selecția dosarelor anterior datei de 15.05.2023, data publicării O.U.G. nr. 34/2023, procedura de organizare și desfășurare a acestuia continuă conform calendarului stabilit, astfel:

Nr. crt.Denumire post pentru care se organizează concursData probei scriseData afișării rezultatului selecției dosarelor de concurs conform art. IV alin.(6) din O.U.G nr. 34/2023
1.Funcția publică de execuție vacantă de Consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități15.05.202309.05.2023
2.Funcția contractuală vacantă, de Referent treapta debutant la Compartimentul Registratură și Evenimente18.05.202312.05.2023

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut