Anunț Achiziție Directă, Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Mogoșoaia

Serviciile prevăd activități de operare propriu-zisă, gestionare, administrare, exploatare, întreținere a sistemului de iluminat public în aria administrativ teritorială a Comunei Mogoșoaia, conform prevederilor din Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a comunei Mogoșoaia și anexele acestuia.

Actualizat la:
16 mai 2023

Sari la conținut