ÎNCEPEREA PROCEDURILOR DE REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL

ANUNȚ DE INTENȚIE REFERITOR LA ÎNCEPEREA PROCEDURILOR DE REACTUALIZARE A
PLANULUI URBANISTIC GENERAL
ȘI
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT
COMUNEI MOGOȘOAIA

Se începe procedura de consultare a publicului – Etapa 1 ”Împlicarea publicului în etapa pregătitoare” conform Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. Se pot transmite observații, comentarii și propuneri în termen de 25 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției de elaborare. Răspunsurile la observațiile solicitate de către public vor fi transmise nominal de către inițiatorului documentației – Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia.

Argumentare a intenției de elaborare:

Ținându-se cont de evoluția zonei, confirmată prin modificările aduse P.U.G.-ului prin documentații de urbanism ulterioare, cât și de tipologia funcțională și arhitecturală a imobilelor nou construite dar și preconizate a fi nou construite în zonă, se propune o nouă reglementare pentru integrarea comunei în dezvoltarea ulterioară a noilor tendințe de dezvoltarea ale Municipiului București și ale comunelor vecine.

Obiective:

  • Gestionarea eficientă a resurselor pe care comuna le deține;
  • Valorificarea oportunităților și a punctelor tari ale comunei;
  • Crearea unor direcții de dezvoltare corelate cu necesitățile populației și o dezvoltare urbană controlată și coroborată cu contextul teritorial, social, economic, cultural și ecologic al vecinătăților.

Date de contact unde pot fi transmise comentarii, observații și propuneri:

– direct la Compartiment Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Mogoșoaia ( la sediul din Șos. București – Târgoviște nr. 138);

– prin e-mail: office@mogosoaia.ro

 

 

Cu mulțumiri pentru colaborare,

Primar Paul Mihai Nicu Precup

Actualizat la:
7 iulie 2017

Sari la conținut