HOTĂRÂREA nr. 11 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA

NR. 11 DIN 28.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 28.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 165/28.03.2020.

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Prevederile art. 3 și art. 10 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stări de urgență pe teritoriul României.

Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se va proceda la dezinfectarea prin pulverizare cu pompa ULV a substanței RELY+ON VIRKON având avizul Ministerului Sănătății nr. 4277BIO/02/12.24 a spațiilor comune și căilor de acces din următoarele clădiri de locuințe:

  1. Șos. București-Târgoviște nr. 44: Bloc 1 scara A și B, Bloc 2 scara C și D, vila 1, vila 2  și vila 3;
  2. Șos. București-Târgoviște nr. 176: Bloc M1, Bloc M2, Bloc M3;
  3. Str. Morii nr. 7B toate cele 4 blocuri.
  4. Str. Nichita Stănescu nr. 72 un bloc
  5. Șos. București-Târgoviște nr. 219A un bloc.
  6. Șos. București-Târgoviște nr. 44B două blocuri.

Art. 2 Se vor dezinfecta spațiile comune și căile de acces ale tuturor blocurilor proprietate privată de pe raza comunei Mogoșoaia la solicitarea administratorului acestora cu efectuarea unei programări prealabile la numărul de telefon 0730.588.445.

Art. 3  Persoanele care locuiesc în aceste clădiri de locuințe au obligația să asigure accesul echipelor care efectuează dezinfecția și să nu stânjenească sau împiedice realizarea acestor operațiuni.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
30 martie 2020

Sari la conținut