HOTĂRÂREA NR. 10 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA

NR. 10 DIN 27.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 27.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 163/27.03.2020

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Prevederile art. 3 și art. 10 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stări de urgență pe teritoriul României.

Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Procedura privind sprijinirea persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, domiciliate sau având reședința pe teritoriul comunei Mogoșoaia, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Avand in vedere prevederile art. 1 din Ordonanta Militara nr 3/24.03.2020, CLSU Mogosoaia il numeste coordonator al voluntarilor pe domnul Valentin Ciobanu, Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență.  Domnul Valentin Ciobanu va tine evidenta, va coordona si va emite adeverinte care sa ateste calitatea de voluntar a persoanelor care se vor deplasa in scopul aducerii la indeplinire a procedurii prevăzute la Anexa nr. 1.

Art. 3 Serviciul Asistență Socială din cadrul Comunei Mogoșoaia identifica și să ține evidența persoanelor fără adăpost. Aceasta evidența se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul Județean Ilfov de Coordonare și Conducere a Intervenției.

Art. 4 Serviciul Asistență Socială din cadrul Comunei Mogoșoaia împreuna cu sprijinul DGASPC Ilfov identifica spatiile necesare pentru adapostirea si ingrijirea persoanelor fără adăpost.

Art. 5 Operatorii economici care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mogosoaia au obligația de a marca zona destinată accesului clienților și de vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

Art. 6 Pe durata stării de urgență vor fi luate măsuri pentru organizarea activității ședințelor comisiilor de specialitate și ale consiliului local prin mijloace electronice în baza unei proceduri ce va fi aprobată prin hotărâre de consiliu local.

Art. 7 Se recomandă suspendarea liniei de transport nr. 470, precum și reducerea flotei de mașini a STB pentru traseele care tranziteaza comuna Mogoșoaia.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE
COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PAUL MIHAI NICU PRECUP

PROCEDURA PRIVIND SPRIJINIREA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ DE PESTE 65 DE ANI, FĂRĂ SUSȚINĂTORI SAU ALTĂ FORMĂ DE AJUTOR, DOMICILIATE SAU AVÂND REȘEDINȚA PE TERITORIUL COMUNEI MOGOȘOAIA

Prezenta procedură se adoptă și se aplică în baza art. 8 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020.

Art. 1 Serviciul Asistență Socială din cadrul Comunei Mogoșoaia cu suportul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mogoșoaia are obligația să identifice persoanele în vârstă de peste 65 de ani având domiciliul sau reședința în Mogoșoaia și să întocmească documentul denumit “Lista persoanelor în vârstă de peste 65 de ani având domiciliul sau reședința în Mogoșoaia” denumită în continuare Lista nr. 1.

Art. 2 Serviciul Asistență Socială din cadrul Comunei Mogoșoaia demarează anchete sociale pentru persoanele incluse în Lista nr. 1 pentru a stabili dacă aceste persoane se încadrează în categoria persoanelor fără susținători sau altă formă de ajutor. În urma acestor anchete sociale Serviciul Asistență Socială din cadrul Comunei Mogoșoaia întocmește “Lista persoanelor în vârstă de peste 65 de ani fără susținători sau altă formă de ajutor având domiciliul sau reședința în Mogoșoaia” denumită în continuare Lista nr. 2.

Art. 3 Lista nr. 2 se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean Ilfov de coordonare și conducere a intervenției de prevenire a răspândirii COVID-19 de către Serviciul Asistență Socială din cadrul Comunei Mogoșoaia.

Art. 4  Pentru toate persoanele aflate în Lista nr. 2 se stabilesc echipe de voluntari responsabile cu livrarea produselor de strictă necesitate pe perioada stării de urgență. Voluntarii vor fi coordonați de domnul Valentin Ciobanu, Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență.

Art. 5 Persoana desemnată din cadrul echipelor de voluntari, va suna în fiecare duminică persoanele prevăzute în Lista nr. 2 pentru prealuarea intenției de achiziționare a produselor de către echipele stabilite. Echipele de voluntari primesc în fiecare zi de luni a săptămânii, direct de la persoanele din Lista nr. 2, comenzile de produse de strictă necesitate.

Art. 6  Fiecare persoană vârstnică din Lista nr. 2 are obligația să plătească anticipat echipei de voluntari/voluntarului alocat valoarea estimată a comenzii denumită “bugetul de cumpărături”.

Art. 7  (1) Fiecare persoană vârstnică din Lista nr. 2 are obligația să aibă pregătite comanda de produse de strictă necesitate (scrisă de mână sau tiparită) și bugetul de cumpărături la ora 9:00 în fiecare zi de luni a saptămânii.

(2) Pe comanda de produse de strictă necesitate (scrisă de mână sau tiparită) fiecare persoană vârstnică va înscrie și suma de bani predată voluntarului cu titlu de “bugetul de cumpărături”.

(3) Fiecare dintre aceste persoane trebuie să aștepte în casă pentru ca voluntarii să sosească și să le preia în funcție de ordinea prestabilită a traseului acestora.

Art. 8 (1) Voluntarii achiziționează produsele din comanda primită, iar în cazul în care bugetul de cumpărături de strictă necesitate este insuficient, vor cumpăra produsele în ordinea în care ele apar enumerate în comanda primită, până la terminarea bugetului.

(2) În cazul în care acest buget este superior valorii comenzii, voluntarii au obligația să returneze banii din buget necheltuiți, iar persoanele vârstnice să semneze că i-au primit.

Art. 9 Voluntarii au obligația să predea și bonul fiscal o dată cu produsele de strictă necesitate achiziționate potrivit prezentei proceduri.

Art. 10 După primirea comenzilor voluntarii vor livra produsele în cel mai scurt timp posibil în funcție de numărul de solicitanți și complexitatea comenzii.

Art. 11 Prevederile prezentei proceduri se aplică și pentru achiziționarea de medicamente pentru condiții medicale preexistente cu deosebirea că echipele de voluntari primesc în fiecare zi de marți a săptămânii comenzile de medicamente de primă necesitate, iar persoanele vârstnice din Lista nr. 2 au obligația să aibă pregătite comanda de medicamente (scrisă de mână sau tiparită) și bugetul de medicamente la ora 9:00 în fiecare zi de marți a saptămânii.

Art. 12 Prevederile art. 11 se vor aplica și în situația în care persoanele vârstnice din Lista nr. 2  au nevoie de medicamente necesare pentru situații de urgență medicală, cu deosebirea că, fiind vorba de urgențe medicale, în acest caz comenzile de medicamente de urgență se primesc în fiecare zi între orele 9:00-16:00 la numărul de telefon 0726.370.444.

Art. 13 În situația în care există persoane în vârstă de peste 65 de ani având domiciliul sau reședința în Mogoșoaia, care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrate în Lista nr. 2 , dar care întâmpină dificultăți la aprovizionarea cu produse de strictă necesitate, medicamente de primă necesitate pentru condiții medicale preexistente și/sau medicamente necesare pentru situații de urgență medicală, aceste persoane se pot înregistra apelând numărul de telefon  0720.880.169 pe o listă suplimentară Lista nr. 3 pentru a beneficia de prevederile art. 4 – art. 11 din prezenta procedură.

Art. 14 Voluntarii vor fi echipați corespunzător și obligați să poarte mănuși și măști de protecție FFP1 sau FFP2 și vor avea asupra lor adeverința și/sau ecusonul pentru a face dovada faptului că fac parte din echipa de voluntari coordonată de domnul Valentin Ciobanu, Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență.

PREȘEDINTE
COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
27 martie 2020

Sari la conținut