HOTĂRÂREA NR. 9 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA
NR. 9 DIN 22.03.2020
Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor
cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 21.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 162/22.03.2020
Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:
Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Constituției României;
Prevederile art. 3 și art. 10 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stări de urgență pe teritoriul României.
Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară de pe raza comunei Mogoșoaia, cu excepția urgențelor. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00.
Art. 2 Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centre comerciale de pe raza localității Mogoșoaia în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00.
Art. 3 (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se afectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
Art. 4 În intervalul orar 06.00-22.00 se recomandă ferm ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) Deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gopodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie;
e) Deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoilor animalelor de companie/domestice.
Art. 5 (1) În intervalul orar 22.00-06.00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la solicitarea autorităților abilitate, legitimatația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată prealabil.
(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00.
Art. 6 (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.
(2) Persoanelor carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit art. (1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională și penală.
Art. 7 (1) Se pot oficia în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/ religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(2) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu carcater privat ( botez/ cununii/ înmormântări) la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora.
Art. 8 (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei hotărâri, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, convențională și penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din OUG nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzut la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE
COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
22 martie 2020

Sari la conținut