HOTĂRÂREA NR. 16 Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul Comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA

NR. 16 DIN 30.05.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

cu COVID-19 pe teritoriul Comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 30.05.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 238/30.05.2020

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia;

În temeiul art. 44 și art. 24 din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea nr. 26 a Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

Hotărârea Guvernului nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Începând cu data de 1 iunie 2020 este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor tipul drive-in numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii, iar organizarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale de pe raza comunei Mogoșoaia sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

Art. 2 Începând cu data de 1 iunie este permisă prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, pe raza comunei Mogoșoaia, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art. 3 Compartimentul Taxe si Impozite Locale, Compartimentul Registratură, Compartimentul Stare Civilă, Serviciul Asistență Socială și Serviciul Public Evidența Persoanelor își vor relua activitatea cu publicul conform programului normal de lucru începând cu data de 2 iunie 2020, cu respectarea prevederilor de protecție sanitară.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
31 mai 2020

Sari la conținut