Anunț public PUZ Sector Zero.2

Primăria Comunei Mogoșoaia anunță intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) “Sector Zero.2” în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în zona/conturul definite conform documentației atașate, aflate în proprietate publică și privată, având o suprafața totală de 6.687.370 mp.

Conform PUG-ului Comunei Mogoșoaia aprobat prin H.C.L. nr. 34/1999, zona studiată se află în extravilanul Comunei Mogoșoaia.

Se propune întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) pentru reglementarea acestei zone aflată în extravilanul Comunei Mogoșoaia. Funcțiunile zonei vor fi: rezidențial (locuințe), industrie nepoluantă și depozitare, instituții publice și servicii – administrative, financiar bancare, cultură, culte, sănătate, asistență socială, învățământ, sport, turism, comerț, prin care să se studieze posibilitățile de amplasare a viitoarelor zone cu construcții, dotarea cu utilități, rezolvarea acceselor, a vecinătăților și a tuturor condițiilor de funcționare în scopul solicitat.

Documentația poate fi consultată pe website-ul primăriei https://primaria.mogosoaia.ro/ la secțiunea anunțuri urbanism sau la Serviciul Urbanism – persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Nae Alexandru, până la data de 05.06.2020, dată până la care se pot transmite observațiile și sugestiile cetățenilor privind această investiție la Registratura Comunei Mogoșoaia.

Propunerile acceptate, rezultate în urma sugestiilor și observațiilor cetățenilor vor fi incluse în documentația de elaborare a PUZ.

PUZ 2

Actualizat la:
21 mai 2020

Sari la conținut