Hotărâre 7 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA

NR. 7 DIN 18.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 18.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 160/18.03.2020

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea CSAT nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii  stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 11/17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Prevederile art. 3 și art. 10 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stări de urgență pe teritoriul României.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Suspendarea activității de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mogoșoaia, în spații destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației, cu excepția activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip ”drive-in„, ”room-service„ sau livrare la client.

Art. 2 Suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Art. 3 Interzicerea organizării și desfășurării în comuna Mogoșoaia a oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise, iar pentru cele ce presupun participarea a maxim 100 de persoane, organizatorii sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

Art. 4 Se stabilește un nou program de ridicare a deșeurilor vegetale ( resturile provenite din tăierea copacilor, arbuștilor, plantelor dinăuntru și din fața curților ) fiind prioritare, pe durata instituirii stării de urgență, utilizarea resursei umane și mecanizate de către Gospodăria comunală, pentru efectuarea activităților de colectare a deșeurilor menajere, ridicarea deșeurilor de la punctele de colectare selectivă, precum și curațarea și dezinfectarea străzilor și trotuarelor. În situația în care există resturi vegetale provenite ca urmare a efectuării curațeniei în grădini, acestea nu vor fi depozitate pe domeniul public, ci păstrate în curți. Resturile vegetale vor fi scoase la poartă numai în ziua în care este programată ridicarea gunoiului menajer, în tot restul timpului fiind păstrate în curtea fiecărei gospodării, nerespectarea prezentei prevederi constituind contraveneție și fiind sancționată, conform prevederilor legale.

Art. 5 Se va proceda la dezinfectarea prin nebulizare folosind substanțele RELY+ON VIRKON și INNOCID SD-ic 42 PROTECT având avizele Ministerului Sănătății nr. 4277BIO/02/12.24, 3237BIO/02/12.24 sau substanțe similare cu efect în combaterea Covid-19 a incintei Oficiului Poștal Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 48, județ Ilfov.

Art. 6 În vederea transmiterii declarațiilor de impunere și a cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscale eliberate de organul fiscal local din cadrul Comunei Mogoșoaia, se va utiliza platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/. Autentificarea pe platforma PCUe se poate face cu numele utilizatorului și parola active pe platforma Ghiseul.ro. Certificatele de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice urmează a fi generate, semnate electronic și încărcate pe platforma PCUe.

Art. 7 Se interzice persoanelor izolate la domiciliu sau carantinate ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente. Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale sunt abilitate să constate contravenții și sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 1/1999 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1, art. 2, art. 3, art. 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională  sau penală în conformitate cu prevederile art. 27 din OUG nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
18 martie 2020

Sari la conținut