DISPOZIȚIA 521/09.12.2020

Privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 10.12.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 31210/09.12.2020;

Prevederile Ordinului Prefectului Județ Ilfov nr. 605/03.11.2020 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29282/10.11.2020;

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a, alin. (4), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 10.12.2020, ora 18.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora, sau în format electronic prin email.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut