Dispoziția 459/04.11.2020

Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 28889/04.11.2020;

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 745/2020 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

Prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;

În temeiul prevederile art. 155 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE:

Art.1 Stabilirea următoarelor locuri speciale de afișaj electoral din comuna Mogoșoaia la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, și anume:

  1. Șos. București-Târgoviște nr. 24
  2. Șos. București-Târgoviște nr. 48
  3. Șos. București-Târgoviște nr. 107
  4. Șos. București-Târgoviște nr. 113
  5. Șos. București-Târgoviște nr. 135
  6. Șos. București-Târgoviște nr. 199
  7. Șos. București-Târgoviște nr. 176

Art.2 Secretarul General al Comunei Mogoșoaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică compartimentului de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar
Paul Mihai Nicu Precup

Contrasemnează,
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
5 noiembrie 2020

Sari la conținut