DISPOZIŢIA 436/26.10.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 26.10.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 28155/26.10.2020;

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

H.G nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov nr. 28/24.10.2020,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședința extraordinară din data de 26.10.2020, ora 09.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

Art. 1 Prezentarea Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov nr. 28/24.10.2020 și dezbaterea măsurilor ce se impun a fi luate în cadrul instituției pentru protejarea atât a angajaților, cât și a cetățenilor.

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut