DISPOZIŢIA 416/25.09.2020

Privind numirea personalului tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare care va participa la procesul electoral la alegerile locale din 27 septembrie 2020

Având în vedere:

Referatul nr. 26033/25.09.2020;

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților Administrației Publice Locale, pentru modificarea Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile Administrației Publice Locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, art. 10;

Hotărârea guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 art. 3 alin. (6) și art. 7 alin. (1);

Hotărârea guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Anexa 2 art. 4 alin. (1) pct. 10;

Ordinul M.A.I. nr. 1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral;

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 La alegerile pentru autoritățile Administrației Publice Locale din anul 2020 se desemnează personal tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe raza Comunei Mogoșoaia următoarele persoane:

  1. Andreea Caia
  2. Angelica Iacob
  3. Valentina Mărcuș
  4. Petruța Spânu
  5. Ileana Telegaru
  6. Adriana Coca Tudor
  7. Doina Tudor

Art. 2 Personalul tehnic va fi dotat cu termometre, materiale de protecție sanitară, flacoane cu dezinfectant și va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege pentru personalul tehnic al biroului electoral al secției de votare.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică celor interesați, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut